Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2BI19-2BL-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2BI19-2BL-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B-204 (SALA WYKL.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Szarejko
Literatura:

Artykuły naukowe (anglojęzyczne) związane z tematyką pracy magisterskiej, prace oryginalne i przeglądowe, wskazane przez promotora lub znalezione samodzielne oraz prace metodyczne dotyczące stosowanych metod i technik laboratoryjnych. Literatura anglojęzyczna (artykuły oryginalne i przeglądowe) dotyczące analizy genetycznej organizmów, metod generowania zmienności genetycznej, wpływu zmian w materiale genetycznym na cechy fenotypowe organizmów.

Zakres tematów:

Zagadnienia związane z tematyką realizowanej pracy magisterskiej z uwzględnieniem przeglądu najnowszych pozycji literaturowych. Zakres tematów dobierany indywidualnie w zależności od aspektu prezentowanego na seminarium, w szczególności: analizy genetycznej organizmów modelowych, metod generowania zmienności genetycznej z wykorzystaniem metod mutagenezy tradycyjnej i ukierunkowanej, wpływu zmian w materiale genetycznym na cechy fenotypowe organizmów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja referatu przez studenta (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, umiejętność korzystania z programu PowerPoint), ćwiczenie umiejętności selekcji treści i jej umiejętnego przedstawienia (dbałość o jakość merytoryczną oraz o jakość przekazu - stosowanych technik); wspólna dyskusja nad przedstawionym referatem (z wykorzystaniem m. in. metody burzy mózgów).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega poprawność merytoryczna i formalna prezentacji przygotowanej przez studenta.

Ocena bdb – temat przedstawiono w sposób wyczerpujący, brak błędów merytorycznych, prezentacja przygotowana w logicznym i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu.

Ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury.

Ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, które jednak są korygowane w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu poniżej przeciętnej.

Ocena ndst – brak prezentacji lub zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji.

Uwagi:

GEN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)