Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2BT19-2BT-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2BT19-2BT-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B-100 (AULA)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zofia Piotrowska-Seget
Literatura:

Publikacje naukowe (polsko- i angielskojęzyczne) przeglądowe i oryginalne związane z poszczególnymi tematami stanowiącymi przedmiot seminarium i wskazane materiały przez opiekuna pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Zagadnienia związane z tematyką pracy magisterskiej uwzględniające przegląd najnowszych pozycji literaturowych.

Pęcherzyki błony zewnętrznej (OMV) bakterii Gram-ujemnych i ich interakcje z roślinami

Rola nanocząstek metali w generowaniu oporności na antybiotyki i metale ciężkie u bakterii

Rola endofitów ciemnoseptalnych w ochronie roślin narażonych na stres abiotyczny

Interakcje rośliny-endofity w warunkach narażenia na metale ciężkie

Egzopolisacharydy bakteryjne - charakterystyka i zastosowanie w biotechnologii

Mikrobiom roślin - charakterystyka i jego rola w rozwoju roślin

Toksyczności nanocieczy jonywych względem mikroorganizmów

Stres oksydacyjny u mikroorganizmów narażonych na nanocząstki metali

Potencjał Actinobacteria do rozkładu związków aromatycznych

Analiza metatranskryptomiczna gleby – zalety i wyzwania

Kwas abscysynowy – wpływ mikrobiologicznej produkcji i degradacji ABA na wzrost roślin

Mikrobiologiczne mechanizmy wspomagania wzrostu roślin w warunkach suszy

Kolonizacja i mechanizmy promowania wzrostu roślin u bakterii gramdodatnich

Bakterie z rodzaju Bacillus jako czynniki kontroli biologicznej.

Mechanizm działania naproksenu i ibuprofenu oraz ich toksyczność względem człowieka i organizmów niecelowych

Mechanizmy biotransformacji diklofenaku i paracetamolu w organizmie człowieka oraz ich biodegradacji przez mikroorganizmy

Mechanizm toksyczności wywoływanej przez Prymnesium parvum

Metody dydaktyczne:

Prezentacja referatu przez studenta z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i programów graficznych (np: Power Point). Ćwiczenie umiejętności selekcji treści oraz ich logicznego i jasnego przedstawienia. Dyskusja nad przedstawionym referatem.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja referatu przez studenta z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i programów graficznych (np: Power Point). Ćwiczenie umiejętności selekcji treści oraz ich logicznego i jasnego przedstawienia. Dyskusja nad przedstawionym referatem.

Kryterium zaliczenia Seminarium stanowi:

- aktywne uczestnictwo tj. obecność i udział w dyskusji na każdym seminarium

- przygotowanie referatu na podany temat w oparciu o literaturę fachową i konsultacje z opiekunem naukowym

- wygłoszenie 20 min. prezentacji i sprostanie pytaniom w dyskusji

- oddanie w maszynopisie w/w pracy seminaryjnej

- uzyskanie wpisów do "Karty zaliczenia seminarium"

Ocenie podlega poprawność merytoryczna i formalna prezentacji przygotowanej przez studenta.

Ocena bdb – temat przedstawiono w sposób wyczerpujący, brak błędów merytorycznych, prezentacja przygotowana w logicznym i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu.

Ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury.

Ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, które jednak są korygowane w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu poniżej przeciętnej.

Ocena ndst – brak prezentacji lub zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji.

Uwagi:

MIK 1

Ważne powody losowe, po przedstawieniu ich prowadzącemu seminarium, mogą być powodem wyznaczenia odrębnego terminu i trybu zaliczenia seminarium.

Student, na 7 dni przed wygłoszeniem odczytu, ma obowiązek zaprezentowania przygotowanego seminarium bezpośredniemu opiekunowi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)