Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2BT19-2BT-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2BT19-2BT-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B-204 (SALA WYKL.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Szarejko
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu genetyki, genomiki funkcjonalnej i biotechnologii roślin.Oryginalne anglojęzyczne prace naukowe, głównie aktualne prace przeglądowe publikowane w uznanych czasopismach naukowych związanych z genetyką, genomiką, biotechnologią, biologią molekularną, fizjologią i hodowlą roślin, a także informacje dostępne w bazach danych oraz portalach naukowych.

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące najnowszych, przełomowych metod i technologii stosowanych w badaniach genomów i transkryptomów roślin, w identyfikacji funkcji genów i mechanizmów ich regulacji. Wykorzystanie osiągnięć genetyki i biotechnologii w ulepszaniu roślin uprawnych. Przedstawienie postępów w realizacji pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Za zgodą studentów seminaria prowadzone są w języku angielskim.

1. Referat wygłaszany przez studenta z wykorzystaniem środków multimedialnych wsparty koreferatami i dyskusja nad prezentowanymi treściami moderowana przez prowadzącego. Referat naukowy w formie anglojęzycznej prezentacji Power Point na podstawie specjalistycznej literatury przedmiotu, wybranej samodzielnie przez studenta i zatwierdzonej przez prowadzącego.

2. Poza referatem, student przygotowuje koreferat do innego tematu seminaryjnego. W ramach koreferatu student prezentuje wybrany artykuł naukowy o charakterze oryginalnej pracy badawczej o tematyce związanej z seminarium.

Oprócz literatury, student konsultuje z prowadzącym plan seminarium i wybór publikacji proponowanej jako koreferat.

3. Na osobnym seminarium student, w obecności opiekuna pracy, przedstawia postępy w realizacji badań prowadzonych w ramach swej pracy magisterskiej. Prezentuje uzyskane dotąd wyniki i dyskutuje postęp prac w stosunku do założonego planu.

Student uczestniczy w ogólnej dyskusji problemów związanych z tematami seminariów, uczy się zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w dyskusji naukowej, rozwija i uaktualnia specjalistyczną wiedzę z zakresu genetyki, genomiki i biotechnologii roślin. Student poznaje zasadykonstruowania prezentacji naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra – literatura do referatu zatwierdzona u prowadzącego najpóźniej na 2 tyg. przed terminem wygłoszenia; szczegółowy konspekt referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tyg. przed terminem wygłoszenia; referat/koreferat bardzo dobry pod względem merytorycznym, oparty na najnowszej anglojęzycznej literaturze przedmiotu, wyróżniający się pod względem zrozumienia i syntezy problemu, aktualności treści, jak i języka, stylu i formy wypowiedzi. Treść referatu odpowiada założonym celom. Zawarte w referacie treści przedstawione są w odpowiedniej sekwencji i proporcji zależnej od istotności problemu. Prezentacja multimedialna ilustrująca referat/koreferat przygotowana w języku angielskim wyróżnia się w formie i jasności przekazu, dowodzi kreatywności autora w zakresie formy prezentacji informacji; nie zawiera błędów merytorycznych, terminologicznych, językowych i edycyjnych. Student jest przygotowany do dyskusji, udziela właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące referatu i problemów w nim poruszanych.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkuje obniżeniem oceny w stopniu zależnym od liczby i wagi niespełnionych kryteriów i popełnionych błędów

Uwagi:

GEN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)