Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I [W2-S2OS19-2OS-07A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe I [W2-S2OS19-2OS-07A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:45 - 15:15
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Gabriela Woźniak
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne, opublikowane w uznanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus. Repozytoria oraz portale naukowe związane z zagadnieniem stanowiącym temat pracy

Zakres tematów:

1. Zasady pisania pracy (układ pracy i jej zawartość, cytowanie piśmiennictwa).

2. Metody poszukiwania literatury naukowej.

3. Wykorzystanie baz danych i narzędzi analitycznych dostępnych online.

4. Zasady BHP w laboratoriach biologii molekularnej oraz w szklarni/pokojach hodowlanych.

5. Poznanie metod badawczych umożliwiających realizację tematu pracy. Wprowadzenie do zapewniania jakości badań.

6. Opracowywanie wyników w dedykowanych programach komputerowych. Analiza statystyczna wyników (Statistica, Excel), przetwarzanie obrazów graficznych z wykorzystaniem pakietu Adobe.

Metody dydaktyczne:

Praca laboratoryjna pod nadzorem promotora, mająca na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i narzędziami. Samodzielne wykonywanie eksperymentów według omówionych uprzednio protokołów, mające na celu poznanie zasad planowania i prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem określonej techniki molekularnej. Wspólna z promotorem analiza i interpretacja wyników, zakończona dyskusją dotyczącą zastosowania poznanych technik w zagadnieniach z zakresu ekologii molekularnej i inwazji biologicznych. Wykorzystanie metod edukacji zindywidualizowanej z elementami tutoringu. Weryfikacja zgromadzonej przez studenta literatury i dyskusja problemów naukowych z promotorem pracy. Konsultacje/spotkania bezpośrednie, on-line z wykorzystaniem platformy Teams, a także na drodze korespondencji e-mail.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Ocena w przypadku wybranych studentów

Ocena ciągła pracy studenta na podstawie postępów w realizacji planu pracy dyplomowej:

- Ocena bardzo dobra: student sumiennie wykonuje polecone zadania, umiejętnie i samodzielnie analizuje i interpretuje uzyskane wyniki, wykazuje się inicjatywą w planowaniu eksperymentów

- ocena dobra: student sumiennie wykonuje polecone zadania, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem promotora,

- ocena dostateczna: student wykonuje polecone zadania, analizuje i interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem promotora,

- ocena niedostateczna: student nie wykazuje zainteresowania realizacją pracy dyplomowej, nie posiada umiejętności analizy i interpretacji wyników eksperymentów.

Uwagi:

BIOP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)