Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2OS19-2OS-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2OS19-2OS-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Bzdęga, Agnieszka Kompała-Bąba
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

dobierana jest adekwatnie do realizowanego tematu seminarium przez osoby prowadzące seminarium.

Literatura uzupełniająca:

Falińska K. 2021. Ekologia roślin. Wydawnictwo naukowe, PWN, Warszawa.

Hobbs R.J., E.S. Higgs E. S., Hall C. M. 2013. Novel Ecosystems. Intervening in the New Ecological World Order John Wiley & Sons, Ltd . Chichester, UK.

Kalinowska A. (red.) 2015. Miasto idealne-miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenia skutków zmian klimatu. Warszawa.

Wójcik J. Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi. PWN, Warszawa

Zakres tematów:

Tematyka seminarium jest dostosowana do problematyki badawczej realizowanej przez Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody,.

Novel ecosystems w antropocenie - definicje, rozważania teoretyczne

Funkcjonowanie novel ecosystems w warunkach miejskich

Rola novel ecosystems na terenach poprzemysłowych

Gatunki obce a novel ecosystems

Novel ecosystems jako cenne siedliska przyrodnicze

Novel ecosystems a zmiany klimatyczne

Znaczenie Novel ecosystems w krajobrazie

Rola organizmów glebowych (soil biota) w ksztatłowaniu novel ecosystems

Novel ecoystems

Włączenie novel ecosystems do programów zarządzania

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe seminarium, dyskusja związana z referatem, burza "mózgów", "dyskusje panelowe" z wykorzystaniem aplikacji internetowych (np. Coogle, Canva), metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. oceny z prezentacji (0,7)

2. ocenę ciągłą z uczestnictwa w dyskusji (0,3)

Każdy ze studentów przygotowuje i wygłasza referat w formie prezentacji w programie Power Point (lub innym) dotyczący tematu zleconego przez osobę prowadzącą Seminarium. Przygotowanie prezentacji wymaga zapoznania się z oryginalną literaturą przedmiotu (w tym anglojęzyczną), dotyczącą zleconego tematu, z treścią prac przeglądowych i zalecanych podręczników.

Po zakończeniu referatu odbywa się dyskusja. Referent odpowiada na zadawane pytania i uwagi.

Zarówno referat (poprawność merytoryczna, sposób prezentacji referatu), jak i udział w dyskusji są oceniane przez prowadzącego przedmiot.

Bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał postawiony problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących wymagań.

Ocena ciągła uczestnictwa w dyskusji:

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową. Znajomość najnowszej literatury przedmiotu, poprawność merytoryczna formowanych poglądów, umiejętność łączenia dotychczasowej wiedzy z innymi dyscyplinami naukowymi. Aktywność studenta oceniana jest w skali ocen od niedostatecznej do bardzo dobrej.

Uwagi:

BiOP

Seminarium odbywa się w budynku IBBiOŚ. Studenci mogą również uczestniczyć w ramach seminarium w webinariach poświęconych Rokowi Botaniki oraz w organizowanych przez Polskie Towarzystwo Botaniczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)