Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie II [W2-S1BI19-1BL-12] semestr letni 2022/2023
seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie II [W2-S1BI19-1BL-12]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-05 13:45 : 15:15 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
2023-06-12 13:45 : 15:15 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
2023-06-19 13:45 : 15:15 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Kwiatkowski, Alina Urbisz
Literatura:

Literatura

1. Szafer W, Zarzycki K. 1972. Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa

2. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. PWN, Warszawa

3. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 2009. Fitogeograficzne aspekty endemizmu w Polsce. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 7–30. http://bomax.botany.pl/pubs/data/article_pdf?id=2512

4. Podbielkowski Z. 1991. Geografia roślin. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa, 1-519.

5. Oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów oraz literatura aktualna, odpowiadająca zakresowi tematyki opracowywanego tematu i przygotowywanej prezentacji.

Zakres tematów:

Seminarium licencjackie ma na celu doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu tematów związanych z kierunkami badawczymi współczesnej botaniki oraz ze specyfiką prowadzonych badań naukowych Zespołu Botaniki i Ochrony Przyrody.

Realizowane są tematy dotyczące:

1. Geografia roślin jako nauka, podstawowe pojęcia. Właściwości ekologiczne roślin a zasięgi

2. Wpływ czynników zewnętrznych na rozmieszczenie roślin na Ziemi

3. Paleoflorystyka (powstawanie, powiększanie i zmniejszanie się zasięgów, elementy geograficzne, kierunkowe i wysokościowe, endemity, biogeografia wysp)

4. Rola człowieka w historii szaty roślinnej

5. Tematyka i metodyka wykonywania prac licencjackich

Metody dydaktyczne:

Prezentacje referatów przez studenta (z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego), dyskusja nad przedstawionym referatem, ćwiczenie rzeczowej oceny prezentowanych referatów pod względem merytorycznym i jakości przekazu (stosowanych technik).

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian umiejętności autoprezentacji - przygotowanie referatu naukowego lub posteru na wybrany temat - ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji:

bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznym i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, z zachowaniem praw autorskich; odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza prezentację

db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, z zachowaniem praw autorskich; odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu

dst – zagadnienie zostało omówione tylko częściowo, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, jednak student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu

ndst – zagadnienie zostało przedstawione tylko pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, bez uwzględnienia zasad praw autorskich, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji

Ocena ciągła - ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową, aktywność studenta oceniana jest zgodnie z przyjętymi kryteriami:

bdb - student aktywnie i systematycznie uczestniczy w seminariach,

w dyskusji na zajęciach, zadaje pytania świadczące o posiadanej wiedzy

i wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć, rozumie przedstawiane zagadnienia

i procesy.

db - student systematycznie uczestniczy w seminariach, dyskutuje i stawia pytania, potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytanie; rozumie przedstawiane zagadnienia (procesy).

dst - student nieregularnie uczestniczy w seminariach (nieliczne nieobecności), potrzebuje jednak dodatkowych wskazówek do prawidłowego zrozumienia analizowanego problemu, nie wykazuje aktywności w dyskusji

ndst - student nieregularnie uczestniczy w seminariach; jest nieprzygotowany do zrozumienia na poziomie podstawowym prezentowanych zagadnień, nie rozumie ich sensu, nie rozumie także podstawowych pojęć z zakresu botaniki.

Uwagi:

BIOP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)