Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II [W2-S2OS19-2OS-08A] semestr letni 2022/2023
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe II [W2-S2OS19-2OS-08A]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-01 11:30 : 13:00 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
2023-06-15 11:30 : 13:00 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
2023-06-22 11:30 : 13:00 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Gabriela Woźniak
Literatura:

Hobbs, R.J.; Arico, S.; Aronson, J.; Baron, J.S.; Bridgewater, P.; Cramer, V.A.; Epstein, P.R.; Ewel, J.J.; Klink, C.A.; Lugo, A.E.; et al. Novel Ecosystems: Theoretical and Management Aspects of the New Ecological World Order. Global Ecology and Biogeography 2006, 15, 1–7, doi:10.1111/J.1466-822X.2006.00212.X.

Hobbs, R.J.; Higgs, E.; Harris, J.A. Novel Ecosystems: Implications for Conservation and Restoration. Trends Ecol Evol 2009, 24, 599–605, doi:10.1016/J.TREE.2009.05.012.

Hobbs, R.J.; Arico, S.; Aronson, J.; Baron, J.S.; Bridgewater, P.; Cramer, V.A.; Epstein, P.R.; Ewel, J.J.; Klink, C.A.; Lugo, A.E.; et al. Novel Ecosystems: Theoretical and Management Aspects of the New Ecological World Order. Global Ecology and Biogeography 2006, 15, 1–7, doi:10.1111/J.1466-822X.2006.00212.X.

Morse, N.B.; Pellissier, P.A.; Cianciola, E.N.; Brereton, R.L.; Sullivan, M.M.; Shonka, N.K.; Wheeler, T.B.; Mcdowell, W.H.; Morse, N.B.; Pellissier, P.A.; et al. Novel Ecosystems in the Anthropocene: A Revision of the Novel Ecosystem Concept for Pragmatic Applications. Ecology and Society, Published online: Apr 17, 2014 | doi:10.5751/ES-06192-190212 2014, 19, doi:10.5751/ES-06192-190212.

Evers, C.R.; Wardropper, C.B.; Branoff, B.; Granek, E.F.; Hirsch, S.L.; Link, T.E.; Olivero-Lora, S.; Wilson, C. The Ecosystem Services and Biodiversity of Novel Ecosystems: A Literature Review. Glob Ecol Conserv 2018, 13, e00362, doi:10.1016/J.GECCO.2017.E00362.

Zakres tematów:

Wiedza o funkcjonowaniu i odtwarzaniu ekosystemów powstałych w związku z eksploatacji surowców energetycznych i mineralnych stale rośnie. Na całym świecie ukazało się wiele publikacji wskazujących na konieczność zweryfikowania naszego postrzegania dużej części siedlisk powstałych w wyniku eksploatacji surowców mineralnych. W wielu wypadkach miejsca te stanowią unikalne wyspy środowiskowe, na których mogą schronić się i przetrwać rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy, które zostały wyparte ze swoich naturalnych siedlisk z powodu rozbudowywania się osiedli (urbanizacja, zieleń urządzona) oraz przenawożenia pól uprawnych. Liczba udokumentowanych naukowo obiektów po górniczych, które stają się siedliskami zastępczymi powinna być wystarczającym sygnałem do tego, aby pozyskanie wiedzy o procesach przyrodniczych przebiegających na terenach po gończych była podstawą zarządzania tymi siedliskami.

Najnowsze badania naukowe wskazują, że w układach miejsko-przemysłowych to obszary po eksploatacji surowców mineralnych stanowią miejsca przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych (wild life). Poza fundamentalnym znaczeniem występowania takich siedlisk i ekosystemów dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego, są one również bardzo ważnymi miejscami dla świadczenia usług ekosystemowych (ecosystem services) dla ludzi zamieszkujących gęsto zaludnione tereny miejsko-przemysłowe.

Metody dydaktyczne:

Aktywna i merytoryczna dyskusja na indywidualnych spotkaniach ze studentem, co pozwoli na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania elementów pracy. Metody problemowe – analiza przypadków.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. Oceny z prezentacji (0,7).

2. Ocenę ciągłą z uczestnictwa w dyskusji (0,3).

Ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna, jak i sposób prezentacji referatu.

Ocena prezentacji

bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia;

dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji jest zgodny z zaleconymi wymaganiami. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia;

dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał prezentowany problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Czas prezentacji odbiega od zalecanego. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia;

niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji. Czas prezentacji odbiega znacznie od obowiązujących wymagań.

Ocena ciągła

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową nad prezentowanymi referatami, poprawność wypowiedzi świadcząca o znajomości zalecanej literatury przedmiotu. Każdorazowo udział w dyskusji odnotowany zostanie w karcie seminaryjnej.

Aktywność studentów jest oceniana w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny):

ocena bardzo dobry - udział w dyskusji w więcej niż 75% zajęć;

ocena dobry - udział w dyskusji w 50-75% zajęć;

ocena dostateczna - udział w dyskusji w 20-50% zajęć;

ocena niedostateczna - udział w dyskusji w mniej niż 20% zajęć.

Uwagi:

BIOP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)