Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł obieralny 1/2 - Chemia fizyczna z elektrochemią [W4-CH-S1-5-CFE] semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Moduł obieralny 1/2 - Chemia fizyczna z elektrochemią [W4-CH-S1-5-CFE]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 14:00
sala 135
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2022-12-02 08:00 : 14:00 sala 135
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2022-12-09 08:00 : 14:00 sala 135
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2022-12-16 08:00 : 14:00 sala 135
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2022-12-23 08:00 : 14:00 sala 135
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2022-12-30 08:00 : 14:00 sala 135
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Anna Michta, Edward Zorębski
Literatura:

1. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007,

2. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll, Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1982,

3. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, Tom 1. Podstawy fenomenologiczne, PWN, Warszawa, 2021 (i starsze),

4. J. Demichowicz-Pigoniowa, A. Olszowski, , Chemia fizyczna, Tom 3. Obliczenia fizykochemiczne, PWN, Warszawa, 2021 (i starsze),

5. L. Komorowski, A. Olszowski, Chemia fizyczna, Tom 4. Laboratorium fizykochemiczne, PWN, Warszawa, 2021 (i starsze),

6. E. T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 1998,

7. A. Molski, Wprowadzenie do kinetyki chemicznej , wykłady z chemii fizycznej, WNT, Warszawa, 2001,

8. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9.

9. Praca zbiorowa pod red. A. Bielańskiego, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980

10. Materiały umieszczone na platformie Moodle, Kurs: Chemia fizyczna - poszerzona chemia fizyczna B -laboratorium 2021/2022

Zakres tematów:

Struktura cząsteczki a moment dipolowy. Wyznaczanie momentu dipolowego w roztworach.

Krytyczne stężenie powstawania miceli.

Wyznaczanie masy cząsteczkowej związków wielkocząsteczkowych.

Struktura warstwy adsorpcyjnej.

Wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru.

Parachora i refrakcja.

Prężność pary. Wyznaczanie masy cząsteczkowej metodą ebuliometryczną.

Wyznaczanie stopnia asocjacji alkoholu w rozpuszczalniku organicznym.

Energia aktywacji przepływu lepkiego.

Elektroforeza swobodna.

Elektrochemiczna ochrona przed korozją.

Izoterma adsorpcji. Adsorpcja barwnika z roztworu na węglu aktywnym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, pogadanka, dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie:

Sprawozdanie pisemne z wykonanego ćwiczenia student sporządza w oparciu o wytyczne w instrukcji ćwiczenia z pomocą podanej

literatury przedmiotu.

Sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy: wstęp teoretyczny związany z realizowanym zagadnieniami, opis metodyki oraz

sposobu postępowania podczas pomiarów, opracowanie wyników pomiarów ich analizę, rachunek błędów oraz analizę statystyczną,

porównanie z literaturą oraz dyskusję wyników i wnioski.

Student składa sprawozdanie pisemne prowadzącemu laboratorium w terminie do 2 tygodni od dnia wykonania ćwiczenia. Prowadzący

do dwóch tygodni informuje studenta o jego zaliczeniu bądź konieczności poprawy. Student składa poprawione sprawozdanie w terminie

dwóch tygodni. Student ma możliwość dwukrotnej poprawy. Po dwukrotnym zwrocie sprawozdania, student zobowiązany jest do

ponownego wykonania ćwiczenia.

Kryteria ocen kolokwium ustnego lub pisemnego:

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie opisuje zjawiska fizykochemiczne, rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu chemii

fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, nie popełnia błędów,

Ocena dobra plus - student samodzielnie opisuje zjawiska fizykochemiczne, rozwiązuje zagadnienia problemowe z zakresu chemii

fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki, popełnia nieliczne, drugorzędne błędy nie

wynikające z braków merytorycznych

Ocena dobra - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych oraz rozwiązuje z pomocą prowadzącego

zagadnienia problemowe z zakresu chemii fizycznej, wymagające korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki

popełniając nieliczne błędy,

Ocena dostateczna plus - student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu chemii fizycznej, wymagające

korzystania z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki i matematyki popełniając przy tym błędy,

Ocena dostateczna - student rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i prawa fizykochemiczne, z pomocą prowadzącego

wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania zagadnień typowych z zakresu chemii fizycznej,

Ocena niedostateczna- student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić podstawowych pojęć i praw fizykochemicznych

Kryteria ocen dla sprawozdań:

Ocena bardzo dobra - samodzielnie wykonane sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student samodzielnie opisuje

zjawiska fizykochemiczne, korzysta swobodnie z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi

wskazać źródła rozbieżności i błędów; sprawozdanie nie zawiera błędów, jest wykonane bardzo starannie od strony edytorskiej,

Ocena dobra plus - samodzielnie wykonane sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student samodzielnie opisuje

zjawiska fizykochemiczne, korzysta swobodnie z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi wskazać

źródła rozbieżności i błędów; sprawozdanie zawiera nieliczne błędy edytorskie,

Ocena dobra - samodzielnie wykonane sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje zjawiska fizykochemiczne,

korzysta z wiedzy z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów, potrafi wskazać źródła rozbieżności i błędów;

sprawozdanie zawiera nieliczne błędy,

Ocena dostateczna plus - sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje zjawiska fizykochemiczne z pomocą

prowadzącego, po konsultacjach wykorzystuje również wiedzę z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów,

potrafi wskazać źródła rozbieżności i błędów; sprawozdanie zawiera błędy, które zostają wyeliminowane po konsultacjach z prowadzącym,

Ocena dostateczna - sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy. Student opisuje zjawiska fizykochemiczne z pomocą

prowadzącego, po konsultacjach wykorzystuje również wiedzę z innych dziedzin chemii oraz fizyki, matematyki i rachunku błędów;

sprawozdanie zawiera błędy, które zostają wyeliminowane po konsultacjach z prowadzącym,

Ocena niedostateczna- sprawozdanie nie jest kompletne, student nie rozumie i nie potrafi przeprowadzić podstawowych obliczeń

fizykochemicznych.

Kryteria ocen dla oceniania ciągłego:

Ocena bardzo dobra - student samodzielnie wykonuje ćwiczenie konsultując się z prowadzącym tylko w momentach istotnych dla

poprawnego przebiegu ćwiczenia; zna i rozumie realizowane zagadnienie, działanie aparatury, metodykę pomiaru. Prawidłowo planuje i

wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników z intuicją.

Ocena dobra - student wykonuje ćwiczenie konsultując się z prowadzącym w miarę potrzeby. Zna i rozumie realizowane zagadnienie,

działanie aparatury, metodykę pomiaru. W miarę prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych

wyników z intuicją po konsultacji z prowadzącym,

Ocena dostateczna - student wykonuje ćwiczenie po konsultacjach z prowadzącym. Rozumie realizowane zagadnienie, działanie

aparatury, metodykę pomiaru. W miarę prawidłowo planuje i wykonuje eksperyment, na bieżąco ocenia zgodność otrzymanych wyników

z intuicją po konsultacji z prowadzącym,

Ocena niedostateczna - student nie jest w stanie prawidłowo wykonać ćwiczenia nawet po konsultacji z prowadzącym.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich elementów zajęć. Ocena końcowa jest średnia ważoną ocen z

kolokwiów teoretycznych, sprawozdań i oceniania ciągłego:

ocena końcowa = 0.6 x kol.teoret + 0.3 x spraw. + 0.1 x ocen.ciagłe

Kolokwium teoretyczne (ustne lub pisemne):

Uwagi:

5 sem. Chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)