Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śmierć komórkowa u roślin i zwierząt [W2-S1BI19-1BL-90] semestr zimowy 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Śmierć komórkowa u roślin i zwierząt [W2-S1BI19-1BL-90]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 12:15 - 16:15
sala C-47 (SALA CWICZ.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Kurczyńska, Agnieszka Sosinka
Literatura:

1. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. Biologia komórki roślinnej, t.2 Funkcja . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, 2009.

2. Woźny A., Michejda J., Ratajczak L. Podstawy biologii komórki roślinnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000

3. Zabel M., Kawiak J. Seminaria z cytofizjologii, Podręcznik dla studentów -medycyny, weterynarii i biologii, Apoptoza i autofagia (rozdział 4, str.77-93 ). Edra Urban & Partner, Wrocław, 2021

4. Alberts B., Hopkin K., Jonson A., Morgan D., Raff M., Roberts K., Walter P. Podstawy biologii komórki, Część 2, Cykl komórkowy: Kontrola liczby i wielkości komórek (rozdział 18, str. 660-670). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 2005, 2019

5. Postępy biologii komórki

6. Oryginalne artykuły przekazane przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Opis laboratoriów.

1.Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Charakterystyka rodzajów śmierci komórkowej; rozpoznawanie na elektronogramach zmian ultrastrukturalnych komórek roślinnych podlegających PCD; testy molekularne zmian w jądrze

2. Jakościowa analiza apoptozy z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej (detekcja jąder komórek apoptotycznych poprzez barwienie metodą TUNEL)

3. Detekcja komórek podlegających PCD z wykorzystaniem różnych testów na żywotność komórek, odróżnianie komórek podlegających PCD od tych, podlegających nekrozie (analiza materiału w trakcie somatycznej embriogenezy oraz komórek czapeczki).

4. Ilościowa analiza procesu śmierci komórkowej przeprowadzana z użyciem cytometrii przepływowej (wykonywanie sekcji zwierząt bezkręgowych i analiza stresu oksydacyjnego w komórkach wyizolowanych narządów).

Metody dydaktyczne:

Pokaz, eksperyment, analiza, interpretacja i dyskusja uzyskanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie wypełnionych kart pracy przygotowanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych indywidualnie przez każdego studenta. Każda karta pracy oceniana jest w skali 0-5 punktów. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny aktywności na zajęciach jest otrzymanie co najmniej 3 punktów z każdej karty pracy (z przeskokiem co 0,25 punktu).

Ocenie podlegają także umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności analizy i identyfikowania obserwowanych na preparatach oraz elektronogramach struktur oraz interpretacji uzyskanych wyników na podstawie dokonanych obserwacji.

Ocenianie kart pracy następuje według skali:

5,0 pkt - student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej i elektronowej wykorzystywanych w obserwacjach komórek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji, potrafi posługiwać się zasadami wnioskowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek w trakcie PCD i nekrozy; prawidłowo wykonuje i opisuje rysunki z mikroskopu, wypełnia kartę pracy bez błędów merytorycznych;

4,0 – 4,75 pkt - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej i elektronowej wykorzystywanych w obserwacjach komórek w trakcie PCD i nekrozy, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, jednak wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych i wyników przeprowadzanych obserwacji, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; wie jak prawidłowo wykonać rysunek z mikroskopu jednak nie zawsze potrafi go prawidłowo opisać i podpisać;

3,0 – 3,75 pkt - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej i elektronowej wykorzystywanych w obserwacjach komórek w trakcie PCD i nekrozy, jednak wykazuje problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje także problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej; próbuje prawidłowo wykonać i opisać rysunek z mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej;

0 – 2,75 pkt - student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik mikroskopii świetlnej i elektronowej wykorzystywanych w obserwacjach komórek w trakcie PCD i nekrozy, nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek, nie potrafi wykonać i opisać rysunku z mikroskopu, brak raportu .

Ocena końcowa z laboratorium będzie zależna od sumy punktów uzyskanych z kart pracy:

bdb: 19 - 20 pkt- bdb

+db: 17,25 - 18,75 pkt

db: 15,5 - 17,0 pkt

+dst: 13,75 - 15,25 pkt

dst: 12 - 13,5 pkt

ndst: 0 - 11,75 pkt

Uwagi:

5 semestr biologia (I stopnia) stacjonarne moduły do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)