Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw [W3-BM-S1-SBNM20] semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw [W3-BM-S1-SBNM20]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:15 - 18:45
sala 148
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-13 17:15 : 18:45 sala 148
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-06-20 17:15 : 18:45 sala 148
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Szynol
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/107086/
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. R. Zięba, Warszawa 2018.

Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

Bagan-Włodkowska A., Legucka A., Bryc A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011.

Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

Cabestan J-P., Polityka zagraniczna Chin: między integralnością a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

Fiedler R., Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej: dylematy i wyzwania, Poznań 2013.

Kuszewska A., Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013.

Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

Lipold P., Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Studium przypadków, Warszawa 2012.

Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Toruń, 2014.

Marszałek-Kawa J. (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015.

Raś M., Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Skonieczka K., Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesna Japonia – dylematy i wyzwania, Toruń 2014.

Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

Wardęga J. (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Kraków 2013.

Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo, strategia, system: teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.

Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, Łódź 2015.

Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego po 1989 roku.

3. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 1.

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 2.

5. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 1.

6. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 2.

7. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Niemiec.

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji.

9. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Wielkiej Brytanii.

10. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Iranu.

11. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Izraela.

12. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin, cz. 1.

13. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin, cz. 2.

14. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Japonii.

15. Kolokwium zaliczeniowe. 

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 60

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

Sprawdziany wiedzy przeprowadzane na początku i w trakcie semestru

Weryfikowane efekty uczenia się: SBNM_W_1; SBNM_W_2

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 10. 5 pytań otwartych – maksymalnie 2 punkty za pytanie. Punktacja – 10 pkt: bardzo dobry, 9 pkt: dobry+, 8 pkt: dobry, 7 pkt: dostateczny+, 6 pkt: dostateczny, 5 pkt i mniej: niedostateczny.

Przebieg procesu weryfikacji

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. Prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy. Czas trwania: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe

Na zakończenie semestru prowadzący przeprowadza kolokwium zaliczeniowe z pytaniami problemowymi obejmującymi całość treści programowych modułu

Weryfikowane efekty uczenia się: SBNM_W_1; SBNM_W_2

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów w ramach sprawdzianu: 20. Kolokwium zawiera 20 pytań zamkniętych (testowych). Punktacja – 20-19 pkt: bardzo dobry, 18-17 pkt: dobry+, 16-15 pkt: dobry, 14-13 pkt: dostateczny+, 12-11 pkt: dostateczny, 10 pkt i mniej: niedostateczny

Przebieg procesu weryfikacji

Kolokwium przeprowadzone w formie pisemnej. Zawiera 20 pytań zamkniętych (testowych). Czas trwania: 25 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu rozdania wszystkich testów. Kolokwium odbywa się jednokrotnie w trakcie semestru.

Dyskusja moderowana

W ramach ćwiczeń prowadzący organizuje dyskusje ze studentami, sprawdzające wiedzę oraz wykształcające odpowiednie umiejętności i kompetencje

Weryfikowane efekty uczenia się: SBNM_K_1; SBNM_K_2; SBNM_U_1; SBNM_U_2

wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw.

kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

przebieg procesu weryfikacji

Na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwium) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu. Na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu.

Uwagi:

4 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)