Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze [W3-PO-S2-MSG20] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze [W3-PO-S2-MSG20]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktor Widera
Literatura:

Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003, wyd. II

J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010, wyd. II

Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2013

Zakres tematów:

1. Bilans płatniczy kraju – pojęcie i części składowe; równowaga rzeczywista i pozorna bi- lansu płatniczego; środki polityki wpływania na równowagę bilansu płatniczego.

2. Pojęcie międzynarodowego podziału pracy, czynniki (uwarunkowania) wpływające na po- zycję państwa w międzynarodowym podziale pracy, tzw. klasyczny międzynarodowy podział pracy i jego ewolucja.

3. Ceny w handlu międzynarodowym – pojęcie terms of trade, podział towarów w wymianie międzynarodowej z punktu widzenia kształtowania się ich cen, krótkookresowe tendencje w kształtowaniu się cen towarów na rynkach międzynarodowych (elastyczność podaży i popytu towarów masowych i zindywidualizowanych oraz czynniki wpływające na te elastyczności), długookresowe (po II wojnie światowej) tendencje w kształtowaniu się cen na rynkach mię- dzynarodowych.

4. Przepływ czynników produkcji – przyczyny przepływu czynników produkcji, krótko- i dłu- gookresowe skutki napływu i odpływu siły roboczej, przepływ kapitału – pojęcie, kryteria klasyfikacji, rodzaje przepływu kapitału, wpływ eksportu i importu kapitału na bilans płatni- czy oraz zatrudnienie.

5. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia będą wykorzystywały elementy wykładu informacyjnego i konwersatoryjnego, metodę przypadków i realizacji zadań problemowych.

Studenci będą prezentowali wybrane tematy z użyciem prezentacji multimedialnej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie ich pracy podczas całego semestru. Na ocenę końcową będą składać się :

obecność i aktywność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze);

praca w grupach;

kolokwium zaliczeniowe

Uwagi:

3 semestr politologii stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)