Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw. Teoria i praktyka [W3-PO-S2-NWPZB20] semestr zimowy 2022/2023
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw. Teoria i praktyka [W3-PO-S2-NWPZB20]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 209
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

Aleksandrowicz T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Warszawa 2020.

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

Czubocha K., Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Toruń 2012

Gębska M., Świeboda H., Drab L. (red.), Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2, Warszawa 2020.

Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2015.

Michalski K., Jurgilewicz M., Konflikty technologiczne. Nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań, Warszawa 2021.

Płaczek J., Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa 2014.

Panek B., Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania, Warszawa 2020

Raporty Ośrodka Studiów Wschodnich, Światowej Organizacji Zdrowia.

Rachwał M. (red.), Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia, Poznań 2017.

Symonides J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.

Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo-strategia-system. Teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.

Wybrane artykuły z czasopism: „Sprawy Międzynarodowe”, „Przegląd Strategiczny”, „Studia Politologiczne”, „Stosunki Międzynarodowe”, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, „Bezpieczeństwo Narodowe”.

Uzupełniająca

Aleksandrowicz T., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Warszawa 2021.

Banasik M, Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej. Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2021.

Banasik M., Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Warszawa 2018

Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwa, kultura, polityka. Z perspektywy nowej struktury ładu światowego. Wydanie 2 zaktualizowane, Warszawa 2009.

Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2007.

Scruton R., Zachód i cała reszta, Poznań 2003.

Stawicki R., Współczesne bezpieczeństwo człowieka, Warszawa 2019.

Sułek M., Symonides J. (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne

• Wyzwania i zagrożenia dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – aspekty teoretyczne

• Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sferze społeczno-kulturowej cz. 1

• Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sferze społeczno-kulturowej cz. 2

• Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sferach politycznej i technologicznej

• Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sferze ekonomicznej

• Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w sferze ekologicznej

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną w ramach konwersatorium,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowywanie projektów,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (opcjonalnie)

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do konwersatorium, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej; studenci mają do wykorzystania 1 nieobecność), zaliczenie sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie). Niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia z konwersatorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonych badań projektowych (gromadzenie, analiza, interpretacja i prezentacja wniosków w oparciu o dane ilościowe oraz jakościowe na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych).

Uwagi:

3 semestr politologii stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)