Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki i zajęcia terenowe: moduł praktyczny asystencki [W6-PS-SM-PP-MPA] semestr zimowy 2022/2023
Praktyka, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyki i zajęcia terenowe: moduł praktyczny asystencki [W6-PS-SM-PP-MPA]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala B-1.2
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maria Misik
Literatura:

Andrzejewska J., Bilewicz-Kuźnia B. (red.): Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Badora S., Dom dziecka, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. Brągiel J., Badora S., Opole 2005.

Bogdanowicz M.: W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk 2000.

Frydrychowicz A.: Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej: mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

Jędrzejowska E.: Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia podstawowe, Kraków 2009.

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień. Wyd. 2, popr. i rozsz. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

Zacłona Z. (red.): Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2010.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Omówienie podstawowych założeń podyktowanych realizowanym programem przedmiotowym.

2. Zapoznanie z placówkami, w których realizowany będzie praktyczny wymiar przedmiotu.

3. Zajęcia terenowe w wybranych placówkach (zapoznanie z dokumentacją, organizacją pracy placówek, obserwacja zajęć, angażowanie się w aktywne funkcjonowanie placówki za zgodą przedstawicieli placówki).

4. Podsumowanie zajęć praktycznych - omówienie obserwowanych zajęć, zdanie raportu z przebiegu zajęć praktycznych oraz zgromadzonej dokumentacji.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda asymilacji wiedzy (prezentacja treści teoretycznych niezbędnych jako podbudowa wymiaru praktycznego zajęć).

2. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy: przedstawienie merytorycznych wniosków nasuwających się po odbytych zajęciach praktycznych w placówkach pedagogicznych.

3. Obserwacja.

4. Sporządzanie raportu z praktyk zgodnie z formalnymi wytycznymi.

5. Pogadanka.

6. Dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywna praca zespołowa oraz indywidualna studenta/studentki. Wykazywanie się zaangażowaniem w takcie pobytu w placówce.

2. Sporządzenie formularza prehospitacyjnego. Sporządzenie formularza posthospitacyjnego. Sporządzenie podsumowującego raportu z praktyki (wypowiedź pisemna na temat własnych przemyśleń dotyczących pracy placówek; wykazanie się znajomością funkcjonowania oraz organizacji pracy placówek) .

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

5. Praca własna studenta: przygotowanie się do praktyki (wynotowanie pytań, wątpliwości, sugestii, wykonanie zadań podyktowanych przez pracowników placówki oraz opiekuna praktyki).

4. Frekwencja (możliwa 1 nieobecność).

Uwagi:

mgr Maria Misik

maria.misik@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)