Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język koreański: Moduł 1, Lektorat języka koreańskiego 1 [W1-FA-TK-S1-JK1-1] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia 5, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język koreański: Moduł 1, Lektorat języka koreańskiego 1 [W1-FA-TK-S1-JK1-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia 5 [C5], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 17:15 - 18:45
sala 126
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Chang Il You
Literatura:

1. Materiały własne (zbiory ćwiczeń oraz materiały własne prowadzącej);

2. Korean Grammar in Use (Beginning), An C.-M., Han H.-Y., Lee K.-A, 2010;

3. 폴란드인을 위한 한국어 I (Język koreański dla Polaków część I), A. I. Paradowska., R. Huszcza., 2015;

4. 외국인을 위한 한국어 I (Język koreański dla cudzoziemców I), Hankuk University of Foreign Studies, 2007.

Zakres tematów:

Alfabet – wprowadzenie. Nauka pisania symboli w j. koreańskim.

Reguły wymowy i poprawnego akcentowania.

Czasowniki – koniugacje (czas teraźniejszy).

Podstawowa wiedza o kulturze koreańskiej

Zagadnienia komunikacyjne z uwzględnieniem różnic ze względu na stylistykę j. koreańskiego – dialogi (w sklepie, na dworcu, w szkole, w pracy itp.)

Liczebniki Koreańskie

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa i podająca.

Metoda zajęć praktycznych.

Praca w grupach.

Praca w trybie zdalnym (przykładowe narzędzie: Microsoft Teams)

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- wynik testu pisemnego (śródsemestralnego) - 50% oceny,

- wynik testu ustnego (końcowego) - 30% oceny

- Zadanie domowe 20%

- obecność (maksimum 2 razy nieusprawiedliwione w semestrze)

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 %.

Liczba punktów konieczna do zaliczenia przedmiotu: 60 %

niezaliczony: ≥ 59%.

2. Skala ocen

5(bdb): 100-93

4.5(db+): 92-85

4(db): 84-77

3.5(dst+): 76-69

3(dst): 68-60

2 (ndst): 59≤

Test pisemny sprawdzający podstawową wiedzę z alfabetu koreańskiego oraz gramatyki j. koreańskiego na poziomie początkującym.

Test ustny w podstawowej komunikacji języka koreańskiego.

Zadanie domowe jako pisanie tekst w języku koreańskim

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem koreańskim, 1k

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)