Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E] semestr letni 2022/2023
lektorat, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.4E]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
lektorat [Lekt], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:45 - 15:15
sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-07 13:45 : 15:15 sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)
2023-06-14 13:45 : 15:15 sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)
2023-06-21 13:45 : 15:15 sala 103a
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Marcin Gorgol
Strona domowa grupy: http://-
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar, H. Walkey, A. 2014 Outcomes Upper intermediate second edition. National Geographic Learning , CENGAGE Learning

Literatura uzupełniająca:

„Outcomes” Upper intermediate Workbook, Hugh Dellar, Andrew Walkley, National Geographic Learning , CENGAGE Learning, 2014, second edition

kurs wspomagający lektorat:Kurs wspomagający lektorat z elementami projektowania uniwersalnego: https://bit.ly/3AHvsby

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams: https://bit.ly/3AHvsby

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: uroczystości rodzinne i towarzyskie, wizja własnego życia w odległej przyszłości, planowanie spotkania towarzyskiego, niezręczne sytuacje na styku życia prywatnego i publicznego, rozpoczynanie i kończenie różnych rodzajów konwersacji, doświadczenia w podróży, problemy związane z wypożyczaniem różnego rodzaju sprzętu, reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: wyrażanie zdziwienia i zaszokowania, podróż życia, doświadczenia związane z jazdą samochodem, komunikacja miejska, symptomy chorobowe, turystyka medyczna i problemów związanych z systemem ochrony zdrowia, umiejętność opowiadania i rozumienia dowcipów. Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie streszczenia.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z zakresu kultury danego obszaru językowego oraz podstawy wyboru materiałów językowych dla dzieci. Rozwijanie umiejętności samodzielnego dobierania literatury, źródeł oraz gier i zabaw językowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej z elementami projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy,

z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie-streszczenie.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy

w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja sprofilowanego modułu e-learningowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji językowych z uwzględnieniem umiejętności socjolingwistycznych i mediacyjnych w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i wprowadzającego elementy kształcenia w zakresie języka specjalistycznego z zakresu kultury danego obszaru językowego oraz podstawy wyboru materiałów językowych dla dzieci oraz rozwijającego umiejętność samodzielnego dobierania literatury, źródeł oraz gier i zabaw językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację);

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego);

3) ustna produkcja;

4) pisemna produkcja- streszczenie;

5) student może otrzymać ocenę za aktywność na zajęciach;

6) studenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: realizacja sprofilowanego e-learningowego modułu edukacyjnego dla studentów PPiW (zaliczenie obowiązkowe).

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Egzamin:

Egzamin biegłości składa się z części pisemnej i ustnej.

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej).

Do części ustnej dopuszczony jest student, który z części pisemnej uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

84-89% = db+ (dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

59-0% = ndst (niedostateczny)

Część pisemna egzaminu (test) zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Część ustna egzaminu zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Nazwisko egzaminatora: mgr Marcin Gorgol

Uwagi:

4. MODUŁ JĘZYKA;

Grupa otwarta dla Studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Przyrodniczych: Geografia.

Kontakt z prowadzącym:

Miejsce i termin konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)