Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy - specjalistyczny [31-ST-L30-ANG-B2.4ES] semestr letni 2022/2023
lektorat, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy - specjalistyczny [31-ST-L30-ANG-B2.4ES]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
lektorat [Lekt], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 17:00
sala 234
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-13 15:30 : 17:00 sala 234
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2023-06-20 15:30 : 17:00 sala 234
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Prowadzący: Katarzyna Radzięda
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwiatkowski, M., Stępnowski, P. 2010. Język angielski w chemii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Charmas, M. 2012. English for Students of Chemistry, MCS University Lublin

Kelly, K. 2008. Science, Macmillan

Literatura uzupełniająca:

Korpak, M. 2008. From alchemy to nanotechnology, SPNJO Politechniki Krakowskiej

Gallagher, R., Ingram, P. 2007. Complete Chemistry for Cambridge IGCSE, Oxford

Korpak, M. 2017. Materiały audio w języku specjalistycznym, SPNJO Politechniki Krakowskiej

Velebna, B. 2009. English for Chemists, Univerzita P.J. Safarika v Kosiciach

McCarthy, M., O’Dell, F. 2008. Academic Vocabulary in Use, Cambridge

Vince, M. 2022. Macmillan English Grammar in Context Advanced, Macmillan

Materiały z internetu, ogólnodostępne artykuły naukowe

Kurs wspomagający lektorat z elementami projektowania uniwersalnego:

English for Chemistry

el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=236

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: procedury postępowania i czynności w czasie pracy w laboratorium; właściwości i zastosowanie niektórych pierwiastków – na podstawie tekstów akademickich, publikacji, podcastów; stany skupienia; nomenklatura chemiczna; przełomowe momenty i najnowsze odkrycia chemiczne; korzystanie z transkrypcji fonetycznej; ogólne powtórzenie zasad gramatycznych; język akademicki. Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu

o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych,

w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (streszczenie).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy

w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (2 testy obejmujące słownictwo, gramatykę i komunikację)

2) recepcja ( 1 test, obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i czytanego)

3) ustna produkcja

4) pisemna produkcja - opracowanie streszczenia.

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny).

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Egzamin:

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Oceną końcową egzaminu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej).

Do części ustnej dopuszczony jest student, który z części pisemnej uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest zaliczenie każdej części na ocenę co najmniej dostateczną.

Skala ocen:

90-100% = bdb (bardzo dobry)

84-89% = db+ (dobry plus)

75-83% = db (dobry)

69-74% = dst+ (dostateczny plus)

60-68% = dst (dostateczny)

59-0% = ndst (niedostateczny)

Część pisemna egzaminu (test) zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Część ustna egzaminu zgodna z wzorcem egzaminu końcowego przyjętym w SPNJO.

Nazwisko egzaminatora: Katarzyna Radzięda

Uwagi:

Lektorat o profilu: język specjalistyczny, dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych: Chemia, Technologia chemiczna.

Kontakt z prowadzącym:

katarzyna.radzieda@us.edu.pl

Miejsce i termin konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)