Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy (wybór): język obcy [W1-FA-KM-S2-JO-1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język obcy (wybór): język obcy [W1-FA-KM-S2-JO-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marzanna Tatara
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Daf Kompakt A2, Wyd. Klett, 2011

Literatura uzupełniająca:

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams: SPE NIEMIECKI M.TATARA https://tiny.pl/w7nwh

Zakres tematów:

Nabywanie i doskonalenie komunikacyjnych kompetencji językowych w obszarze tematycznym:

1. Mieszkanie

• Rozumienie ogłoszeń dotyczących wynajmu nieruchomości

• Opisywanie mieszkania i jego lokalizacji

• Rozwijanie umiejętności rozumienia rozmów formalnych

• Wypełnianie formularza umowy najmu mieszkania

• Opisywanie wyposażenia mieszkania

• Zapoznanie się z różnicami leksykalnymi między Bundesdeutsch i

Schweizerdeutsch (wybrane przykłady)

• Deklinacja przymiotnika bez rodzajnika

• Przyimki w określeniach czasu

• Przyimki zmienne

• Spójniki „ aduso”

2. Studiowanie za granicą

• Zabytki i atrakcje turystyczne Kolonii

• Gwara kolońska (wybrane przykłady)

• Zalety i wady studiowania za granicą

• Życie w mieszkaniu studenckim

• Spójniki „weil” i „dass”

• Deklinacja zaimków zwrotnych w celowniku i bierniku

• Deklinacja przymiotników po rodzajniku określonym, nieokreślonym,

po przeczeniu „ kein-„ i zaimkach dzierżawczych

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne.

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja (min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3) krótkie sprawdziany leksykalne

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1 - 3 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Skala ocen:

93% – 100%= bdb

86% – 92% = db +

79% – 85% = db

72% - 78% = dst +

65% - 71 %= dst

0% - 64% ndst

Uwagi:

Język niemiecki dla specjalności 4KMT /sIIs/

Kontakt z prowadzącym:

marzanna.tatara@us.edu.pl

Terminy i miejsce odbywania konsultacji na stronie:

https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)