Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4 [W1-FA-TC-S1-JC4-4] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia 4, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4 [W1-FA-TC-S1-JC4-4]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia 4 [C4], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 2.17
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Haoyue Ma
Literatura:

《新实用汉语课本2》(New Practical Chinese Reader Textbook2)北京语言大学出版社(Beijing Language and Culture University Press

《新实用汉语课本3》(New Practical Chinese Reader Textbook3)北京语言大学出版社(Beijing Language and Culture University Press

Inne materiały wybrane przez prowadzącego.(《看图说话》)

Zakres tematów:

Lekcja 22-26 podręcznika “New Practical Chinese Reader Textbook2”

Lekcja 27-28 podręcznika “New Practical Chinese Reader Textbook3”

《看图说话》练习

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wykorzystywanych jest szereg metod nauczania języków obcych, m.in. metoda aktywizująca, eklektyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa oraz bezpośrednia.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięty przez studenta poziom kompetencji językowej oceniany jest na podstawie:

- obecności na zajęciach (20% oceny końcowej komponentu modułu),

- praca domowa (Ćwiczenia mówienia oraz dyktand) (30%)

- testu końcowego (50%).

Obecność na zajęciach:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o 2%;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.

Kolokwia (zaliczeniowe)

- wszystkie kolokwia są zapowiedziane;

- ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- praca niesamodzielna oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) bez możliwości poprawy;

- nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) z tegoż kolokwium. Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, należy podejść do kolokwium w najbliższym możliwym terminie (w czasie zajęć lub w terminie ustalonym z wykładowcą). Brak podejścia do kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0). Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą.

Skala:

90 – 100% bdb 5.0

84 – 89% db+ 4.5

78 – 83% db 4.0

72 – 77% dost+ 3.5

65 – 71% dost 3.0

0 – 64% ndst 2.0

Uwagi:

konwersacja, II rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, 2s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)