Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II [W1-FRS1-WS-SD06] semestr letni 2023/2024
seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe II [W1-FRS1-WS-SD06]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala 1.50
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-06 13:45 : 15:15 sala 1.50
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
2024-06-13 13:45 : 15:15 sala 1.50
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Walczak
Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie, zgodnie ze specyfiką wybranego tematu, obejmuje min. 15 pozycji literatury zasadniczej (artykuły i monografie).

Literaturę uzupełniającą stanowić mogą:

1. Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова, Современный русский язык. Москва 2003.

2. А.С. Кузнецов (ред.), Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург 2002.

Zakres tematów:

Proponowane tematy prac licencjackich dotyczą różnych kwestii związanych z językiem rosyjskim w konfrontacji z innymi nowożytnymi językami europejskimi, w tym z językiem polskim. Poruszane zagadnienia dotyczą systemu gramatycznego języka rosyjskiego na różnych jego poziomach: fonetycznym, morfologiczno-słowotwórczym, leksykologicznym z ewentualnymi odniesieniami etymologicznymi, frazeologicznym, paremiologicznym, składniowym i stylistycznym. Materiał badawczy stanowią zjawiska językowe w reklamach, serialach, filmach, programach rozrywkowych, utworach literatury pięknej, piosenkach, a także żargonach i socjolektach.

Metody dydaktyczne:

Zgodnie z opisem modułu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępów przygotowania pracy licencjackiej na podstawie dostarczonej przez studenta pracy pisemnej: gotowego rozdziału praktycznego wraz ze wstępem i zakończeniem, spisem treści oraz stronami tytułowymi. Rozdział praktyczny, wstęp, zakończenie i spis treści pisane są przez studenta w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i oddawane prowadzącemu do weryfikacji najpóźniej do końca semestru letniego 2023/2024. Preferowany termin oddania gotowej pracy: połowa/koniec czerwca 2024.

Ocena ustalana jest na podstawie stopnia spełnienia wymagań merytorycznych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego doboru materiału badawczego i jego analitycznej obróbki oraz pod względem ilościowym i jakościowym, a także poprawności językowej i technicznej całej i gotowej do obrony pracy dyplomowej.

Skala ocen:

100 - 93% - bardzo dobry

92 - 86% - dobry plus

85 - 79% - dobry

78 - 72% - dostateczny plus

71 - 65% - dostateczny

64% i mniej - niedostateczny

Uwagi:

Prowadzący: dr M. Walczak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)