Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1, Gramatyka praktyczna 1 [W1-FA-SKX-S1PNJ1-GP1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1, Gramatyka praktyczna 1 [W1-FA-SKX-S1PNJ1-GP1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alina Jackiewicz
Literatura:

Wybrane rozdziały z:

Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice. Self-Study Edition. Longman.

Bywater, F. G. A Proficiency Course in English. Nelson

Gethin, H. Grammar in Context: Proficiency Level English. Nelson

Graver, B. D. Advanced English Practice. Oxford University Press

Mańczak, E., Niżegorodcew, A., Willim, E. A Practical Grammar of English. Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Thomson, A. J., Martinet, A. V. A Practical English Grammar. Oxford University Press

Thomson, A. J., Martinet, A. V. A Practical English Grammar. Exercises 1. Oxford University Press

Zakres tematów:

1. Grupa rzeczownikowa; regularne i nieregularne; singularia tantum i pluralia tantum; rzeczowniki zbiorowe ( collective nouns), partitives. Kategoria rodzaju i przypadka (rodzaje dopełniacza) Użycie przedimków (określone/ nieokreślone); referencja (generic/ specific). Rodzaje kwantyfikatorów.

2. Przymiotniki . rodzaje stopniowania, kolejność występowania w grupie nominalnej.

3. Klasyfikacja czasowników (czasowniki leksykalne i operatory, czasowniki modalne(bez wchodzenia w szczegóły poszczególnych użyć; patrz moduł 2) i posiłkowe, czasowniki statyczne i dynamiczne, czasowniki regularne i nieregularne; kauzatywne użycie have i get); czas gramatyczny i aspekt, sposoby wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości,

4. Tryb pytający i rozkazujący (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. tag

questions)

5.( Okresy warunkowe ( typu 0, I, II i III oraz mieszane). mowie zależnej→ pnja2; inwersja w zdaniach warunkowych.

6. Sprawdzian/y pisemny/e.

7. Omówienie wyników sprawdzianu/ów pisemnego/ych wraz

powtórzeniem struktur sprawiających studentom najwięcej trudności.

Metody dydaktyczne:

1. Przedstawienie i wyjaśnienie wybranych zagadnień gramatycznych.

2. Ćwiczenia pisemne i ustne utrwalające omawiane zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa testy pisemne (próg zaliczeniowy (65% ) i ocena ciągła .

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność: KAOJ, /sIs/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)