Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji [W3-PE-RP3-S1-2] semestr zimowy 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka resocjalizacji [W3-PE-RP3-S1-2]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 208
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Górski S.(1982). Metodyka resocjalizacyjna Warszawa.

Konopczyński M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Konopczyński M.(2006). Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa.

Kozaczuk F., Urban B. (2001). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów.

Kranc M. (2018). Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kudlak G. (2016). Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Warszawa: wydawnictwo Delfin.

Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wyd. Arche.

Nawój-Śleszyński A. (2021). W poszukiwaniu optymalnego modelu instytucjonalnej indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności – od rygorów do systemów i planów wychowania. W: Kowalczyk M. H., Mackojć D. (red). Karanie, terapia, resocjalizacja. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Opora R. (2010). Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Pospiszyl K. (1993)., Resocjalizacja, Warszawa.

Pytka L.(2000). Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa.

Urban B., Stanik J. M.(2007), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Tom I, II,. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

1. Resocjalizacja jako dyscyplina nauki i praktyki wychowawczej. (historia rozwoju resocjalizacji – na osi czasu – moodle).

2. Źródła teoretyczne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacji. Mechanizmy procesu resocjalizacji.(quiz wzmacniający zapamiętanie najważniejszych informacji – moodle).

3. Modele i systemy pracy resocjalizacyjnej. (materiały rozszerzające w moodle).

4. Zasady resocjalizacji i ich wpływ na metody pracy z niedostosowanymi społecznie.(quiz wzmacniający zapamiętanie najważniejszych informacji – moodle).

5. Typologia i stadia niedostosowania społecznego i ich wykorzystanie w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. (materiały rozszerzające w moodle)

6. Diagnoza i prognoza w resocjalizacji i ich znaczenie w wychowaniu resocjalizującym.

7. Planowanie oddziaływań resocjalizacyjnych w odniesieniu do funkcjonalnego modelu resocjalizacji L. Pytki. (materiały moodle).

8. Strategie etiotropowe, ergotropowe, semiotropowe w resocjalizacji.

9. Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki

10. Procedury behawioralne w resocjalizacji.(quiz wzmacniający zapamiętanie najważniejszych informacji – moodle).

11. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej dla młodzieży.

12. Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej dla dorosłych.

13. Przykładowe rozwiązania organizacyjno-metodyczne resocjalizacji na świecie

14. Skuteczność wychowania resocjalizacyjnego, „granice resocjalizacji”, (materiały w moodle).

15. Przegląd badań dotyczących wykorzystania metod resocjalizacyjnych w Polsce.(quiz końcowy przygotowujący do egzaminu – moodle).

Metody dydaktyczne:

wykład multimedialny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny - z puli przygotowanych pytań student losuje dwa pytania, na które udziela odpowiedzi. Ocenie będzie podlegać poziom merytoryczny udzielonej odpowiedzi na pytania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)