Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki: Moduł 1, Praktyczna nauka języka niemieckiego 1 [W1-FA-NN-S1-PNJN1-1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język niemiecki: Moduł 1, Praktyczna nauka języka niemieckiego 1 [W1-FA-NN-S1-PNJN1-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:45 - 15:15
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marzanna Tatara
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Netzwerk neu A1 podręcznik, Wyd. Klett 2019

Netzwerk neu A1 ćwiczenia, Wyd. Klett 2019

Literatura uzupełniająca:

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Dodatkowe materiały w dedykowanym zespole w MS Teams:

https://tiny.pl/cjjsp

Zakres tematów:

Nabywanie i utrwalanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym:

- Nawiązywanie pierwszych kontaktów

Powitanie i pożegnanie / przedstawianie siebie i innych / pytanie o

samopoczucie i reagowanie na nie / liczebniki 0 – 20 / podawanie numeru

telefonu i adresu mailowego / alfabet/ literowanie / nazwy krajów i

języków/ zdanie pytające i oznajmujące / odmiana czasowników

regularnych /zaimek osobowy

- Praca i hobby

Dni tygodnia / liczebniki powyżej 20 / zawody / odmiana czasowników

nieregularnych / pytanie rozstrzygające / rodzajnik określony / liczba

pojedyncza i mnoga wybranych rzeczowników / czasowniki „haben” i

„sein”/ umawianie się na spotkanie w czasie wolnym / wypełnianie

formularza

- Orientacja w nieznanym mieście

Obiekty w mieście / środki transportu / kierunki / miesiące i pory roku /

rodzajnik nieokreślony / przeczenie „kein-„ / tryb rozkazujący formalny /

pytanie o drogę / opisywanie drogi / poruszanie się po nieznanym mieście

na przykładzie Hamburga

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej/zdalnej z uwzględnieniem rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: krótka wypowiedź na temat związany z jego osobą, bliskimi i najbliższym otoczeniem, redagowanie e-maila, postu).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie i/lub wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Link do rekomendacji w zakresie projektowania uniwersalnego:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=279

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=278

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka ( min. 1 test obejmujący leksykę, gramatykę i komunikację),

2) recepcja ( min. 1 test obejmujący rozumienie tekstu słuchanego i pisanego),

3) pisemna produkcja,

4) ustna produkcja – autoprezentacja.

5) praca własna studenta na platformie e-learningowej BLINK

Zaliczenie każdej ze składowych weryfikacji 1 - 5 na ocenę co najmniej dostateczną jest warunkiem uzyskania zaliczenia.

Decyzję o konieczności poprawy innych form weryfikacji podejmuje prowadzący zajęcia.

Skala ocen:

65% - 71% = dst

72% - 78% = dst +

79% – 85% = db

86% – 92% = db +

93% –100%= bdb

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność nauczycielska z językiem niemieckim, 1nn

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)