Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Gramatyka praktyczna 1 [W1-FA-TX-S1PNJ1-GP-1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 1, Gramatyka praktyczna 1 [W1-FA-TX-S1PNJ1-GP-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:15 - 18:45
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Łysień
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wybrane rozdziały z Evans, V. (2013): CPE Use of English, Revised Edition. Newbury: Express Publishing.

2. Wybrane rozdziały z Foley, M & D. Hall (2012): My Grammar Lab Advanced. London: Pearson.

3. Wybrane rozdziały z Mann M. & S. Taylore-Knowles (2008): Destination C1&C2. London: Macmillan.

4. Wybrane rozdziały z Vince, M. (2014, 4th ed.): Language Practice for Advanced. London: Macmillan.

5. Materiały dodatkowe udostępnione przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

Bywater, F. G. (1990): A Proficiency Course in English. Harlow: Longman.

Gethin, H. (1992): Grammar in Context: Proficiency Level English. Harlow: Longman.

Haines, S. & M. Nettle (2007): Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: CUP.

Hewings, M. (2005): Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP.

Side, R. & G. Wellman (2002): Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. London: Longman.

Yule, G. (2006): Oxford Practice Grammar Advanced. Oxford: OUP.

Yule, G. (2009): Oxford Practice Grammar Advanced: Supplementary Exercises. Oxford: OUP.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja czasowników (czasowniki leksykalne i posiłkowe, czasowniki statyczne i dynamiczne, czasowniki regularne i

nieregularne); czas gramatyczny, aspekt;

2. Tworzenie i użycie czasów teraźniejszych;

3. Tworzenie i użycie czasów przeszłych;

4. Sposoby wyrażania przyszłości;

5. Test 1;

6. Następstwo czasów i mowa zależna;

7. Tworzenie i użycie strony biernej; formy kauzatywne;

8. Test 2.

Metody dydaktyczne:

Studenci są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia, mają jednak prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności z

wyjątkiem zajęć, na które zaplanowano testy. Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z

dwóch testów cząstkowych, należy również zaliczyć test z czasowników nieregularnych. Ocenę pozytywną z testu otrzymuje

student, który uzyskał minimum 65% punktów. Skala ocen z testów: 94-100% 5.0, 87-93% 4.5, 80-86% 4.0, 73-79% 3.5,

65-72% .3,0. Do pisemnej poprawy testu w I terminie można przystąpić jeden raz. W przypadku niezaliczenia testu w I terminie

studentowi przysługuje prawo do jednorazowej poprawy w II terminie (sesji poprawkowej). Do średniej arytmetycznej wlicza się

zarówno pierwszą ocenę, jak i oceny z popraw. Ocenę pozytywną z ćwiczeń otrzymuje student, który otrzymał ocenę pozytywną

z obu testów oraz zaliczył test z czasowników nieregularnych na co najmniej 7/10p. Skala ocen: -3,25 (3,0); 3,26-3,75 (3,5);

3,76-4,25 (4,0); 4,26-4,75 (4,5); 4,76-5,0 (5,0). W uzasadnionych przypadkach (np. skośność rozkładu wyników) wykładowca ma

prawo zmiany skali na korzystniejszą dla studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny (prezentacja wybranych zagadnień);

Metoda problemowa (ćwiczenia gramatyczne, burza mózgów, analiza i dyskusja nad wybranymi problemami, praca w parach i

grupach).

Uwagi:

I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim, 1j2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)