Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język japoński: Moduł 2, Lektorat języka japońskiego 2 [W1-FA-TJ-S1-JJ2-2] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia 1, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język japoński: Moduł 2, Lektorat języka japońskiego 2 [W1-FA-TJ-S1-JJ2-2]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia 1 [C1], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala 406
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 13:45 : 15:15 sala 406
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10)
2024-06-06 13:45 : 15:15 sala 406
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10)
2024-06-13 13:45 : 15:15 sala 406
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Koszołko
Literatura:

Minna no Nihongo Shokyū I Chōkai tasuku 25 (2003), Minna no Nihongo Shokyū I Chōkai tasuku topikku 25 (2003), Minna no Nihongo Shokyū de yomeru (2003) oraz materiały dodatkowe i materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.

Zakres tematów:

Rozumienie ze słuchu j. japońskiego w różnorodnych sytuacjach przedstawionych w ćwiczeniach. Czytanie ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów w j. japońskim oraz odpowiadanie na pytania do tekstu. Rozumienie słownictwa, znaków kanji oraz wyrażeń gramatycznych pojawiających się w tekście oraz ćwiczeniach ze słuchu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w oparciu o podręczniki programowe oraz dodatkowe materiały przygotowane przez prowadzącą. Zajęcia prowadzone są w j. polskim.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru przeprowadzany jest 1 test semestralny. Test semestralny może mieć formę sprawdzianu pisemnego lub zadania pisemnego do oddania. Dodatkowo mogą być również przeprowadzane zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki.

Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru. Nieobecności usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich przedstawionych do wglądu prowadzącej. Przekroczenie liczby dozwolonych nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru. W przypadku semestru letniego kończącego się egzaminem skutkuje to niedopuszczeniem do egzaminu. Aby uzyskać dopuszczenie do zdawania egzaminu należy wcześniej uzyskać zaliczenia z wszystkich części lektoratu j. japońskiego.

Oceny z testów cząstkowych i kartkówek nie pojawiają się w systemie USOS.

Test, który nie został napisany z powodu nieobecności na zajęciach w danym dniu należy napisać w wyznaczonym przez prowadzącą terminie. Test, który nie zostanie napisany w takim terminie jest równoznaczny z testem niezaliczonym.

Zasady zaliczania IOS:

• wymagane jest 50% obecności na zajęciach

• wymagana jest obecność na zajęciach, na których wyznaczony jest test cząstkowy lub inny test zapowiedziany przez prowadzącą oraz napisanie testu

• wymagane jest terminowe oddawanie zadanych przez prowadzącą zadań domowych

• wymagane jest oddanie innych prac lub zadań ustalonych przez prowadzącą jako warunek zaliczenia semestru

• pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia ustalane są indywidualnie przez prowadzącą

Uwagi:

rozumienie tekstu, I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim, 1j2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)