Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język japoński: Moduł 2, Lektorat języka japońskiego 2 [W1-FA-TJ-S1-JJ2-2] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia 3, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język japoński: Moduł 2, Lektorat języka japońskiego 2 [W1-FA-TJ-S1-JJ2-2]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia 3 [C3], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 2.8
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
każdy wtorek, 15:30 - 17:00
sala 2.8
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Koszołko
Literatura:

Minna no Nihongo Shokyū I honsatsu (1998), Kaite oboeru bunkei renshū chō (1998), Hyōjun mondai shū(1998) , materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.

Zakres tematów:

Wyrażenia gramatyczne pojawiające się w podręcznikach programowych oraz ćwiczenia z ich wykorzystaniem.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w oparciu o podręcznik programowy oraz dodatkowe materiały przygotowane przez prowadzącą. Zajęcia prowadzone są w j. polskim.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru przeprowadzane są 3 testy cząstkowe i/lub 1 test semestralny. Test semestralny może mieć formę sprawdzianu pisemnego lub zadania pisemnego do oddania. Dodatkowo mogą być również przeprowadzane zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki. Należy zaliczyć 2 z 3 testów cząstkowych.

Zaliczenie w semestrze oparte jest na średniej ocen z cząstkowych testów pisemnych przeprowadzanych w trakcie semestru. Testy sprawdzają znajomość wyrażeń gramatycznych wchodzących w zakres przerabianego materiału oraz ich użycia wraz z uwzględnieniem aktywności studentów na zajęciach i ich przygotowania do zajęć. Możliwe są również prace domowe zadawane studentom przez prowadzącą.

Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru. Nieobecności usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich przedstawionych do wglądu prowadzącej. Przekroczenie liczby dozwolonych nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru. W przypadku semestru letniego kończącego się egzaminem skutkuje to niedopuszczeniem do egzaminu. Aby uzyskać dopuszczenie do zdawania egzaminu należy wcześniej uzyskać zaliczenia z wszystkich części lektoratu j. japońskiego.

Oceny z testów cząstkowych i kartkówek nie pojawiają się w systemie USOS.

Test, który nie został napisany z powodu nieobecności na zajęciach w danym dniu należy napisać w wyznaczonym przez prowadzącą terminie. Test, który nie zostanie napisany w takim terminie jest równoznaczny z testem niezaliczonym.

Zasady zaliczania IOS:

• wymagane jest 50% obecności na zajęciach

• wymagana jest obecność na zajęciach, na których wyznaczony jest test cząstkowy lub inny test zapowiedziany przez prowadzącą oraz napisanie testu

• wymagane jest terminowe oddawanie zadanych przez prowadzącą zadań domowych

• wymagane jest oddanie innych prac lub zadań ustalonych przez prowadzącą jako warunek zaliczenia semestru

• pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia ustalane są indywidualnie przez prowadzącą

Uwagi:

gramatyka, I rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim, 1j2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)