Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka [W3-PC-MJS-PS4-10] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka [W3-PC-MJS-PS4-10]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 205
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Satoła
Literatura:

Borkowska M. (2001): Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Warszawa

Borkowska M. (red.) (1989): ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Cz. 1 i 2. Warszawa

Cieszyńska J., Korendo M. (2007): Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków

Cieszyńska J., Korendo M. (2007): Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka Od noworodka do 6 roku życia. Kraków

Kaczan T., Śmigiel R. (2012): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi. Kraków

Kaczmarek B. (2008): Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa – teoria i praktyka, Kraków

Kielin J. (2011): Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk

Kielin J. (red.)(2014): Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Gdańsk

Model wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowany na rodzinie i środowisku – teraźniejszość i przyszłość. Materiały z konferencji. Dostęp: https://www.ore.edu.pl/2023/07/model-wczesnego-wspomagania-rozwoju-skoncentrowany-na-rodzinie-i-srodowisku-terazniejszosc-i-przyszlosc-materialy-z-konferencji/

Olechowicz H. (2010): Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa

Piszczek M. (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

Serafin T. (2012): Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych i ich rodzin. Kraków

Sher B. (2013): Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego. Gdańsk

Straßmeier W. (2012): Interwencja wczesnodziecięca 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju. Gdańsk

Twardowski A. (2012), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Poznań

Wendreńska I., Satoła M. (2017), Percepcja procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców i specjalistów. „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, t. 1, s. 24-40

Wendreńska I., Satoła M. (2018), System naczyń połączonych, czyli rodzina w procesie wspierania w rozwoju osób z niepełnosprawnościami. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, t.68, z. 1, s. 62-71

Zakres tematów:

1. Rola rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

2. Rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym, wynikające z opóźnień lub zaburzeń i ich uwarunkowania

3. Modele pracy zespołów i współpracy z rodzicami.

4. Diagnoza środowiska rodzinnego.

5. System wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Procedury i etapy konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Analizy przypadków.

7. Projektowanie diagnozy środowiska rodzinnego.

Metody dydaktyczne:

Metody ćwiczeniowo - praktyczne z wykorzystaniem analizy dokumentów; metody studium przypadków. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie projektu dotyczącego diagnozy środowiska rodzinnego wraz z propozycją działań pomocowych skierowanych w stosunku do małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny.

Przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu zajęć na temat wczesnego wspomagania rozwoju.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)