Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka [W3-PE-OG-S1-STAT] semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka [W3-PE-OG-S1-STAT]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Góźdź
Literatura:

S. Badyńska, A. Brzezicka (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa, Academica Wydawnictwo SWPS.

G. Clauss, H. Ebner (1972). Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

G.A. Ferguson, Y. Takane (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

S. Juszczyk (2004). Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

J.D. Łaniec (1999). Elementy statystyki dla pedagogów. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

A.Mikrut (2001). Wybrane metody statystyki opisowej dla pedagogów. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

J. Podgórski (2010). Statystyka dla studiów licencjackich. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

D., J. Rumsey (2016) Statystyka dla bystrzaków. Gliwice, Wydawnictwo HELION.

G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eliaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – statystyka w życiu codziennym. Podstawowe pojęcia.

2. Grupowanie danych i ich prezentacja

3. Miary tendencji centralnej i percentyle

4. Miary rozproszenia

5. Rozkład normalny i asymetria rozkładu danych. Kurtozy. Centralne twierdzenie graniczne.

6. Wnioskowanie statystyczne – estymacja punktowa i przedziałowa. Błąd statystyczny i przedziały ufności

7. Testowanie hipotez statystycznych

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (MsTeams)

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów w teście.

Skala ocen:

51-60% dostateczny

61-70% dostateczny plus

71-80% dobry

81-90% dobry plus

91-100% bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)