Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka [W3-PE-OG-S1-STAT] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka [W3-PE-OG-S1-STAT]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:15
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Góźdź
Literatura:

G.A. Ferguson, Y. Takane (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

S. Juszczyk (2004). Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eliaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Dobór losowy. Skale pomiarowe wg Stevens’a

2. Rozkłady liczebności i ich cechy charakterystyczne.

3. Miary tendencji centralnej (średnia, mediana, dominanta/moda)

4. Miary rozproszenia (rozstęp, odchylenie przeciętne, wariancja, odchylenie standardowe). Rozkład normalny i asymetria rozkładu.

5. Rozkład normalny. Standaryzacja wyników. Porównywanie wyników. Charakterystyczne cechy rozkładu normalnego i korzystanie z tablic rozkładu normalnego.

6. Test Chi-kwadrat.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, rozwiązywanie zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie składa się oddanie pracy zaliczeniowej w ustalonym terminie oraz kolokwium końcowe. Praca zaliczeniowa: przygotowanie przykładów zmiennych w czterech skalach pomiarowych wg Stevensa z ustaleniem ich wskaźników.

Ocena końcowa w oparciu o kolokwium zaliczeniowe w formie testowej w oparciu głównie o rozwiązywanie zadań.

Kryteria oceny:

51-60% dostateczny

61-70% dostateczny plus

71-80% dobry

81-90 dobry plus

91-100% bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)