Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika artystyczna- pracownia uzupełniająca [W6-GRP-SM-GPGA4] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Grafika artystyczna- pracownia uzupełniająca [W6-GRP-SM-GPGA4]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 10:30 - 11:15
sala C0.11
Budynek C (Cieszyn, ul. Niemcewicza 6) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Pasztuła
Literatura:

Krejča A.: Techniki sztuk graficznych. WAiF. Warszawa 1984.

Jurkiewicz A.: Podręcznik metod grafiki artystycznej. Arkady. Warszawa, 1975.

Jakimowicz I.: Pięć wieków grafiki polskiej. Warszawa, 1997.

Catafal J., Oliva C.: Yechniki graficzne. Arkady. Warszawa, 2004.Werner J.: Podstawy technologii malarstwa i grafiki. PWN,1989.

Arnhem R.: Sztuka i percepcja wzrokowa, psychologia twórczego oka. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa,1978.

Strzemiński W.: Teoria widzenia.Kraków, 1974.

Katalogi z aktualnych wydarzeń artystycznych krajowych i międzynarodowych, a graficznych w szczególności.

Zakres tematów:

Indywidualny wybór tematów w trakcie konsultacji z prowadzącym.

Metody dydaktyczne:

Podstawową metodą prowadzenia zajęć są ćwiczenia praktyczne i konsultacje . Jako wspomagającą, przyjęto również (tak jak na poprzednich latach studiów) metodę prezentacji (wspólne oglądanie grafik z archiwum Katedry Grafiki, katalogów, albumów i wydawnictw z zakresu sztuki), dialogu i dyskusji dydaktycznej ( w trakcie co tygodniowych spotkań pracownianych) i przeglądów pracownianych (w celu „mobilizacji” i konfrontacji osiągniętych wyników).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni jest realizacja przez studenta określonych „wspólnie”- problemowo, jakościowo i ilościowo prac. W ocenie bierze się pod uwagę zarówno bezwzględną ocenę osiągniętego poziomu prac, jak i dokonany postęp, inwencję, umiejętności, zaangażowanie i skuteczność działania.Problematykę poszukiwań artystycznych proponuje student w postaci szkiców, rysunków, zdjęć opracowań malarskich i interdyscyplinarnych oraz zapisów literackich i muzycznych własnych i „ikonograficznych. Ich ostateczna wersja krystalizuje się w czasie rozmów i dyskusji tak indywidualnych jak i zespołowych. Stała opieka warsztatowa. Krytyczna analiza dokonań, weryfikacja ich spójności z wybraną koncepcją ideową i warsztatową, chociaż „przypadek” warsztatowy może również w dalszej pracy stanowić podstawę wartości ideowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)