Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka A [W4-CH-S1-1-MAT] semestr zimowy 2023/2024
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Matematyka A [W4-CH-S1-1-MAT]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (w trakcie)
Konwersatorium [K], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 12:00
sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 10:15
sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-12-14 09:45 : 12:00 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2023-12-15 08:00 : 10:15 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2023-12-21 09:45 : 12:00 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2024-01-11 09:45 : 12:00 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2024-01-12 08:00 : 10:15 sala 209
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oleksandr Maslyuchenko
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Notatki z części wykładowej konwersatorium.

2. J. Sikorska, Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Uzupełniająca:

3. J. Ger, Kurs matematyki dla chemików, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2002.

5. E. Steiner, Matematyka dla chemików, PWN, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

I. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z MATEMATYKI ELEMENTARNEJ (powtórzenie i rozszerzenie poznanych wiadomości)

Elementy logiki: Rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów i funkcje zdaniowe.

Elementy teorii mnogości.

Zbiór liczb rzeczywistych. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Dwumian Newtona.

Pojęcie i własności funkcji.

Przegląd funkcji elementarnych.

II. CIĄGI

Ciągi liczbowe. Własności.Granica ciągu. Zbieżność w zbiorze liczb rzeczywistych. Liczba e. Granice niewłaściwe.

III. SZEREGI

Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności szeregów.

Szeregi potęgowe. Promień, przedział zbieżności. Twierdzenie Cauchy’ego-Hadamarda.

IV. GRANICA I CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI

Granica funkcji. Własności granic. Przegląd podstawowych granic funkcji. Granice niewłaściwe.

Ciągłość funkcji. Własności funkcji ciągłych. Ciągłość funkcji elementarnych.

V. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

Pojęcia pochodnej i różniczki funkcji rzeczywistej. Różniczkowalność funkcji. Interpretacja geometryczna, fizyczna pochodnej. Działania na pochodnych.

Pochodna a własności funkcji. Monotoniczność funkcji. Ekstrema funkcji. Wypukłość funkcji, punkty przegięcia wykresu funkcji.

Szereg Taylora. Rozwinięcia podstawowych funkcji elementarnych w szereg.

Reguła de l’Hospitala.

VI. CAŁKA NIEOZNACZONA

Funkcja pierwotna. Całka nieoznaczona. Podstawowe wzory.

Wybrane metody całkowania.

VII. CAŁKA OZNACZONA RIEMANNA

Pojęcie całki oznaczonej Riemanna. Własności całki oznaczonej.

Obliczanie całki oznaczonej. Wzór Newtona-Leibniza.

Całki niewłaściwe.

Zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia łączące w sobie elementy wykładu, mające na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień matematyki z uwzględnieniem jej zastosowań chemiczno-fizycznych, z dużą ilością ćwiczeń rachunkowych, ilustrujących te zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas konwersatoriów przeprowadzone zostaną

• 3 sprawdziany pisemne (szczegółowe)

• kolokwium zaliczeniowe podsumowujące cały semestr.

Ilość punktów uzyskanych z każdego ze sprawdzianów - 25.

Ilość punktów do uzyskania z kolokwium zaliczeniowego - 35.

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów wg skali

31% - 55% dostateczny

56% - 70% +dostateczny

71% - 80% dobry

81% - 90% +dobry

91% - 100% bardzo dobry

Jeżeli suma punktów uzyskanych na sprawdzianach przekracza 70% możliwych do uzyskania w ten sposób punktów ( > 52,5p.), student nie musi przystępować do kolokwium zaliczeniowego, a ocena wystawiana jest na podstawie zdobytych punktów wg podanej skali.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecności należy usprawiedliwić. Każde 15% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach powoduje obniżenie oceny o pół stopnia.

Uwagi:

1 sem. Chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)