Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka B [W4-CH-S1-2-MATB] semestr letni 2023/2024
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Matematyka B [W4-CH-S1-2-MATB]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Konwersatorium [K], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:45 - 13:00
sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-21 10:45 : 13:00 sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2024-05-23 11:30 : 13:00 sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2024-05-28 10:45 : 13:00 sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2024-06-04 10:45 : 13:00 sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
2024-06-06 11:30 : 13:00 sala 535
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Radosław Czaja, Łukasz Dawidowski
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wnst/course/view.php?id=2991
Literatura:

1. Notatki z części wykładowej konwersatorium.

2. J. Sikorska, Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

3. J. Ger, Kurs matematyki dla chemików, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

I. LICZBY ZESPOLONE

Pojęcie liczby zespolonej. Postać ogólna i trygonometryczna liczby zespolonej. Działania na liczbach zespolonych. Wzór de Moivre’a. Pierwiastek liczby zespolonej. Rozwiązywanie równań (przede wszystkim kwadratowych) w zbiorze liczb zespolonych.

II. ELEMENTY ALGEBRY LINIOWEJ

Pojęcie macierzy. Działania na macierzach. Wyznacznik. Macierz odwrotna.

Układy równań. Twierdzenie Cramera. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. Przekształcenia liniowe. Wartości i wektory własne.

III. RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH

Pochodne cząstkowe, gradient funkcji, różniczka funkcji wielu zmiennych, funkcja różniczkowalna w punkcie, pochodna kierunkowa.

Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Wzór Taylora. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Funkcja uwikłana. Ekstrema funkcji uwikłanej. Ekstrema warunkowe.

IV. CAŁKA WIELOKROTNA

Pojęcie całki funkcji wielu zmiennych. Całki iterowane. Całki w obszarach normalnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Twierdzenie o zamianie zmiennych. Zastosowania geometryczne i fizyczne.

V. CAŁKA KRZYWOLINIOWA

Pojęcie krzywej. Parametryzacja krzywej. Orientacja krzywej. Całka krzywoliniowa niezorientowana. Całka krzywoliniowa zorientowana. Twierdzenie Greena. Niezależność całki od drogi całkowania. Zastosowania.

VI. CAŁKA POWIERZCHNIOWA

Powierzchnie w R^3. Całka powierzchniowa niezorientowana. Całka powierzchniowa zorientowana. Twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego.

Zastosowania.

VII. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE

Pojęcie równania różniczkowego. Rodzaje równań różniczkowych. Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Równania różniczkowe zwyczajne wyższych rzędów. Układy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia łączące w sobie elementy wykładu, mające na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień matematyki z uwzględnieniem jej zastosowań chemiczno-fizycznych, z dużą ilością ćwiczeń rachunkowych, ilustrujących te zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas konwersatoriów przeprowadzone zostaną

• 3 sprawdziany pisemne (szczegółowe)

• kolokwium zaliczeniowe podsumowujące cały semestr.

Ilość punktów uzyskanych z każdego ze sprawdzianów - 25.

Ilość punktów do uzyskania z kolokwium zaliczeniowego - 35.

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów wg skali

31% - 55% dostateczny

56% - 70% +dostateczny

71% - 80% dobry

81% - 90% +dobry

91% - 100% bardzo dobry

Jeżeli suma punktów uzyskanych na sprawdzianach przekracza 70% możliwych do uzyskania w ten sposób punktów ( > 52,5p.), student nie musi przystępować do kolokwium zaliczeniowego, a ocena wystawiana jest na podstawie zdobytych punktów wg podanej skali.

Uwagi:

2 sem. Chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)