Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne [W3-BM-S1-MSP19] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowe stosunki polityczne [W3-BM-S1-MSP19]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 015
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kiera
Literatura:

1. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005,

2. R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

3. R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002,

4. R. Kuźniar (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001,

5. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000

6. Roczniki Strategiczne

7. W. Malendowski, Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003

Zakres tematów:

1. Prawo międzynarodowe – pojęcie i istota.

2. Ewolucja ładu międzynarodowego – etapy i ich cechy charakterystyczne (od ładu westfalskiego do ładu pozimnowojennego).

3. Źródła prawa międzynarodowego (umowa międzynarodowa, zwyczaj międzynarodowy).

4. Sankcje w prawie międzynarodowym.

5. Pojęcie, koncepcje i cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej.

6. Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych (definicja, rodzaje, atrybuty, pozycja w systemie

międzynarodowym, sposoby powstawania i upadku, odpowiedzialność, sukcesja).

7. Uznanie państwa w prawie międzynarodowym.

8. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego.

9. Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych (stosunki dyplomatyczne i konsularne – pojęcie, klasyfikacje

organów zewnętrznych i ich cechy charakterystyczne, etapy powstawania misji, immunitety i przywileje – osobowe i rzeczowe,

klasy szefów misji, funkcje misji, precedencja, przyczyny zakończenia misji, ambasadorowie wędrujący, korpus – rzecz dotyczy

w przypadku wszystkich wymienionych zagadnień misji dyplomatycznych i konsularnych).

10. Terytorium w prawie międzynarodowym.

11. Ludność w prawie międzynarodowym (ludność państwa, obywatelstwo – sposoby nabycia i utraty, .

12. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

13. Pokojowe sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych.

14. Organizacje międzynarodowe (pojęcie, geneza, klasyfikacje, budowa, funkcjonowanie, przykłady organizacji regionalnych).

15. Organizacja Narodów Zjednoczonych (geneza, Karta NZ, struktura, funkcjonowanie).

Ponadto zakres tematów zostanie podany studentom przed rozpoczęciem zajęć merytorycznych.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, burza mózgów, dyskusja i dyskusja moderowana, praca z tekstem źródłowym

Metody i kryteria oceniania:

Suma: obecność, kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach, prezentacja.

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)