Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii [W3-PS-WDP] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wprowadzenie do psychologii [W3-PS-WDP]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Teresa Sikora
Literatura:

Źródła polecane dla poszczególnych tematów zostały poniżej podane przy każdym z tematów.

Pozycje książkowe polecane są w całości dla zainteresowanych, a obowiązujące jedynie we fragmentach określanych przez prowadzącą z wyprzedzeniem, przed realizacją danego tematu.

Możliwe jest okazjonalne skorzystanie przez studentów z innego źródła, jeśli jest merytorycznie spójne z danym tematem.

Zakres tematów:

I Przedmiot psychologii

1. Czym jest psychologia naukowa? Czym i jak różni się od psychologii potocznej?

Łukaszewski, W. (2003). Wielkie pytania współczesnej psychologii.s.37-43.

2. Na czym polega naukowość podejścia badawczego w psychologii? Jakie są warunki konieczne uznania tezy psychologicznej za naukową?

Podcast Stawiszyński, Boguszewski z 03.09.2023 „Metoda naukowa – jej możliwości, ograniczenia, zastosowania i nadużycia”.

Przykłady pseudonaukowych podejść w badaniach o charakterze psychologicznym.

Pająk, P. (2014). Badanie czy wróżby. Charaktery, 5, 76-79.

Sokal, A., Bricmont, J. „Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów” lub/i :

Lieberman, J. (2020). Czarna owca medycyny, s.76/77

3. Od opisu do przewidywania – na czym polega trudność, jakie „pułapki” towarzyszą psychologom w realizacji naukowej funkcji psychologii?

Nisbett, R., E. (2016). Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia.

II Wieloparadygmatyczność psychologii

1. Jak wybrane modele teoretyczne w psychologii (psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna, poznawcza) objaśniają źródła i mechanizmy ludzkiego funkcjonowania?

Tomaszewski, T.(1998).Główne idee współczesnej psychologii.

Kozielecki, J. (2010). Koncepcje psychologiczne człowieka.

2. Jak różnorodność modeli teoretycznych przekłada się na działania praktyczne? Identyfikacja teoretycznych podstaw popularnych metod oddziaływań psychologicznych.

Birch, Malim, Wadeley „Wprowadzenie do psychologii” r.2.6. („Które podejście wybrać?”)

3. Dopasowywanie teorii do praktyki – możliwość opisu jednego zjawiska w różnych pryzmatach teoretycznych – refleksja nad konsekwencjami przyjęcia określonych pryzmatów.

Przybysz-Zaremba, M., Egzemplifikacje wybranych teorii zachowań agresywnych człowieka. Studia nad rodziną, Tom 19, nr 2(37). 5-12.

III Relacja teoria a praktyka psychologiczna

1. „Nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria” czy „Teoria sobie, a praktyka sobie” – debata

Łukaszewski, W. (2012). Psychologia podzielona. Chowanna, tom specjalny, 15-29. i

Kubacka-Jasiecka, D. (2021). Psychologia stosowana od Witmera do współczesności. Psychologia-Rozwojowa 26(4), 23-41.

2. Praktyki psychologiczne jako narzędzia ideologii oraz pochodne zapotrzebowania społecznego.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia t.I i

Spendel, Z. (2008). Psychologia (pracy) jako paliatyw. Kilka uwag na marginesie dyskusji o perspektywach psychologii pracy. Czasopismo psychologiczne, t. 14, nr 1.

3. Praktyka psychologiczna jako oferta rynkowa Witkowski, Zakazana psychologia, t.I i Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli.

IV Miejsce i zadania psychologii w kontekście rozwoju, badań i ustaleń dziedzin pokrewnych

1. Od psychofizyki do transhumanizmu – jak dyscypliny pokrewne wzbogacają teorię psychologiczną?

Psychologia i jej sukcesy. Co zawdzięczamy psychologii? (totylkoteoria.pl)

2. Między odrębnością a interdyscyplinarnością psychologii – przykłady ustaleń psychologicznych wspartych na ustaleniach innych dziedzin [przegląd wystąpień konferencyjnych]

Jakie dyscypliny nauki wskazaliby państwo jako powiązane z psychologią? na czym polegają te związki?. - Brainly.pl

3. Czy psychologia przetrwa? Reduktywizm, dynamiczny minimalizm - szansa czy zagrożenie dla dyscypliny?

Birch, Malim, Wadeley „Wprowadzenie do psychologii” r.3.1. („Reduktywizm”) i: Złożona prostota - prosta złożoność. (ceon.pl)

V Wielowątkowość aplikacji – specjalizacje i specjalności psychologiczne w obszarze edukacji i rynku pracy

1. Identyfikacja miejsc i sposobów zdobywania kompetencji zawodowych psychologa

2. Przybliżenie wybranych sposobów pracy czynnych zawodowo psychologów [wywiady/spotkania]

Metody dydaktyczne:

podająca: mini -wykłady, opisy, objaśnienia, anegdoty

aktywizujące: gra, dyskusja

eksponujące: film

praktyczne: ćwiczenie przedmiotowe (wywiady)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w 100% zajęć zapewnia ocenę minimalną (DST).

Dodatkowo, aktywne włączanie się w dyskusje, omówienia, przedstawianie własnych opinii, interpretacji, ilustracji jest premiowane "plusami" (3 "plusy"=BDB) lub ocenami (w przypadku istotnego wkładu merytorycznego w omawiany temat).

Przygotowanie / przedstawienie materiału wykraczającego poza obowiązujący na dane zajęcia jest podstawą do uzyskania dodatkowej, pozytywnej oceny.

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie realizacji tematów.

Uwagi:

Klasyfikacja wymaga obecności na zajęciach powyżej 50%.

2 nieobecności nie wymagają "zdawania" ich. Każda powyżej (usprawiedliwiona czy nie) wymaga "zdania" treści po uprzednim (do 3-ech tygodni po ustaniu przyczyny nieobecności) uzgodnieniu terminu z prowadzącą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)