Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania przedszkolnego- zajęcia praktyczne (sem.2) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT2] semestr letni 2023/2024
Praktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka wychowania przedszkolnego- zajęcia praktyczne (sem.2) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT2]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 11:00
sala B-1.13
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aleksandra Minczanowska
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/121320/
Literatura:

Literatura według wyboru studenta: publikacje metodyczne, wybrane podręczniki, dokumentacja placówki.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z pracą przedszkola.

Obserwacja pracy nauczyciela połączona ze szczegółową analizą zajęć.

Opracowywanie scenariusza zajęć oraz przygotowywanie pomocy edukacyjnych.

Obserwowanie przez studentów zajęć prowadzonych przez kolegów z grupy.

Ewaluacja zajęć prowadzonych przez kolegów oraz studenta, autoewaluacja dokonywana przez studenta.

Sporządzenie sprawozdania z praktyk.

Metody dydaktyczne:

Udział w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Samodzielne prowadzenie zajęć przez studentów. Przygotowanie dokumentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie:

Raport z praktyk - charakterystyka środowiska edukacyjnego, w którym praktykę odbywał student, a także opis celów, podstaw prawnych oraz organizacyjnych przedszkola; opis metod i form pracy nauczyciela, jakie zaobserwował w placówce będącej miejscem praktyki;

Analiza dokumentacji - Student dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji ilustrującej funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego; przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące metod, form i procedur oraz dobrych praktyk, jakie zaobserwował w przedszkolu. Student potwierdza własne zaangażowanie w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej przedstawiając stosowną dokumentację (np. scenariusze zajęć, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, itd.)

Rejestr frekwencji - Student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych własne zaangażowanie w zaplanowane do realizacji działania;

Uwagi:

II sem.PPW dr Minczanowska gr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)