Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania przedszkolnego- zajęcia praktyczne (sem.2) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT2] semestr letni 2023/2024
Praktyka, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka wychowania przedszkolnego- zajęcia praktyczne (sem.2) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT2]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 11:00
sala B-1.13
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anastazja Sorkowicz
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/121320/
Literatura:

Literatura według wyboru studenta: publikacje metodyczne, wybrane podręczniki, dokumentacja placówki.

Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach. E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.).Kraków 2019.

Watoła A., Przedszkole. Przestrzeń rozwoju dziecka. Dąbrowa Górnicza 2009.

Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli. Zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze. Od narodzin do wieku szkolnego. Kielce 2011.

Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Teoria i scenariusze zabaw. Kielce 2014.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z pracą przedszkola.

Obserwacja pracy nauczyciela połączona ze szczegółową analizą zajęć.

Opracowywanie scenariusza zajęć oraz przygotowywanie pomocy edukacyjnych.

Obserwowanie przez studentów zajęć prowadzonych przez kolegów z grupy.

Ewaluacja zajęć prowadzonych przez kolegów oraz studenta, autoewaluacja dokonywana przez studenta.

Sporządzenie sprawozdania z praktyk.

Metody dydaktyczne:

Udział w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Samodzielne prowadzenie zajęć przez studentów. Przygotowanie dokumentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie:

Raport z praktyk:

W raporcie z praktyk powinna znaleźć się charakterystyka środowiska wychowawczego, w którym praktykę odbywał student, a także opis celów, podstaw prawnych oraz organizacyjnych instytucji wychowania przedszkolnego. W raporcie student opisuje także metody i formy pracy nauczyciela, jakie zaobserwował w placówce będącej miejscem praktyki. Student odnotowuje ponadto istnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie wdrażają przedszkola.

Analiza dokumentacji:

Student dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji ilustrującej funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego (np. plany pracy, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, scenariusze zajęć itd.) Student przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące metod, form i procedur oraz dobrych praktyk, jakie zaobserwował w przedszkolu. Student potwierdza własne zaangażowanie w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej przedstawiając stosowną dokumentację (np. scenariusze zajęć, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, itd.)

Rejestr frekwencji:

Student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych, własnym zaangażowaniem w zaplanowane do realizacji działania, potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Uwagi:

II sem PPW dr. A. Sorkowicz gr 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)