Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje komunikacyjne w języku głównym 1 (język angielski) [W1-S1LS-KKA1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia 2, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kompetencje komunikacyjne w języku głównym 1 (język angielski) [W1-S1LS-KKA1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia 2 [C2], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:30 - 17:00
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Łysień
Literatura:

1. Evans, V. CPE Use of English, Express Publishing,1998

2. Emmerson, P., Business Grammar Builder, Macmillan,2007

3. Graver, B. D. Advanced English Practice. Oxford University Press, 2000

4. Hall, D. and Foley, M. (2012) My grammar lab. Harlow: Pearson Longman.

5. Mann, M., &; Taylore-Knowles, S. (2013). Destination C1 & C2: Grammar and vocabulary ; with answer key ; suitable for the updated CAE Exam. Hueber.

6. Side, R., Wellman, G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Pearson Education Limited, Harlow,1999

7. Thomson, A. J., Martinet, A. V. A Practical English Grammar. Oxford University Press,2013

7. Thomson, A. J., Martinet, A. V. A Practical English Grammar. Exercises 1. Oxford University Press,2013

7. Thomson, A. J., Martinet, A. V. A Practical English Grammar. Exercises 2. Oxford University Press,2013

8. Vince, M.,Advanced Language Practice, Heinemann, 1994, 2009

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja czasowników (czasowniki leksykalne i posiłkowe, czasowniki statyczne i dynamiczne, czasowniki regularne i

nieregularne); czas gramatyczny, aspekt;

2. Tworzenie i użycie czasów teraźniejszych;

3. Tworzenie i użycie czasów przeszłych;

4. Sposoby wyrażania przyszłości;

5. Test 1;

6. Następstwo czasów i mowa zależna;

7. Tworzenie i użycie strony biernej; formy kauzatywne;

8. Test 2

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny (prezentacja wybranych zagadnień);

Metoda problemowa (ćwiczenia gramatyczne, burza mózgów, analiza i dyskusja nad wybranymi problemami, praca w parach).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia, mają jednak prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności z

wyjątkiem zajęć, na które zaplanowano testy. Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z

dwóch testów cząstkowych, należy również zaliczyć test z czasowników nieregularnych. Ocenę pozytywną z testu otrzymuje

student, który uzyskał minimum 65% punktów. Skala ocen z testów: 94-100% 5.0, 87-93% 4.5, 80-86% 4.0, 73-79% 3.5,

65-72% .3,0. Do pisemnej poprawy testu w I terminie można przystąpić jeden raz. W przypadku niezaliczenia testu w I terminie

studentowi przysługuje prawo do jednorazowej poprawy w II terminie (sesji poprawkowej). Do średniej arytmetycznej wlicza się

zarówno pierwszą ocenę, jak i oceny z popraw. Ocenę pozytywną z ćwiczeń otrzymuje student, który otrzymał ocenę pozytywną

z obu testów. Skala ocen: -3,25 (3,0); 3,26-3,75 (3,5);

3,76-4,25 (4,0); 4,26-4,75 (4,5); 4,76-5,0 (5,0). W uzasadnionych przypadkach (np. skośność rozkładu wyników) wykładowca ma

prawo zmiany skali na korzystniejszą dla studentów.

Uwagi:

1LS - SV gramatyka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)