Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) [W6-PP-SM-MEMAT.1] semestr zimowy 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) [W6-PP-SM-MEMAT.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15
sala B-1.2
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Renata Raszka
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/97536/
Literatura:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza, Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2004.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska,

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne

ZNP, Kielce 2015.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

E. Stucki, Nauczanie matematyki w klasach niższych, Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz cz. I – 1998, cz. II – 1993, cz. III – 2000.

Literatura będzie wzbogacona w trakcie zajęć o dodatkowe pozycje oraz materiały w wersji elektronicznej w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki.

Zakres tematów:

1. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 1

2. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2

3. Mity i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego cz. 1

4. Fakty i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego cz. 2

5. Aspekty działalności matematycznej (techniczny, standardowy i systemowo-twórczy) cz. 1

6. Aspekty działalności matematycznej cz. 2

7. Diagnoza dziecięcych kompetencji związanych z rozumieniem wartości pieniądza

8. Kształtowanie się u dzieci rozumienia stałej wartości pieniądza (rozpoznawanie pieniędzy, nazywanie ich nominałów, wartości nabywczej i posługiwanie się pieniędzmi w sytuacji kupna i sprzedaży).

9. Odkrywanie dziecięcej wiedzy potocznej na temat pieniądza

10. Socjalizacja ekonomiczna a wychowanie ekonomiczne

11. Obliczenia pieniężne związane z kupnem i sprzedażą (wydawanie reszty)

12. Metodyka edukacji finansowej oraz ekonomicznej w edukacji wczesnoszkolnej

13. Organizacja zajęć prowadzonych Metodą Ekonomicznych Stacji Badawczych

14. Konstruowanie gier planszowych z wątkiem finansowym

15. Rozwijanie postawy przedsiębiorczej za pomocą matematyki

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki matematyki dzieci z wykorzystaniem dostępnych mediów i materiałów dydaktycznych w kontakcie (wykłady 1-6 i 15) oraz e-learningowego kursu edukacyjnego (wykłady 7-14)

Metody i kryteria oceniania:

Od studenta wymaga się samodzielnej pracy z tekstem obowiązkowej

i uzupełniającej literatury, dotyczącej teoretyczno-metodycznych podstaw nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, a także edukacyjnym kursem typu MOOC.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu jest:

- uczestniczenie w wykładach (1-6 i 15) w kontakcie,

- udział w zdalnym kursie edukacyjnym typu MOOC w j. polskim „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” i/lub w j. angielskim „Entrepreneurship for the Youngest Students” obejmującym tematy wykładów (7-14), a w tym zabieranie głosu w forach dyskusyjnych oraz pozytywne zaliczenie zadań testowych (quizów i testu) zawartych w w/w kursie. Uzyskanie co najmniej 70% wykonania zadań testowych pozwoli dodatkowo na otrzymanie zaświadczenia.

Skala ocen z wykładu

100,00% - 95,00% bardzo dobry (5,0)

94,00% - 90,00% plus dobry (4,5)

89,00% - 80,00% dobry (4,0)

79,00% - 75,00% plus dostateczny (3,5)

74,00% - 50,00% dostateczny (3,0)

49,00% - 0,00% niedostateczny (2,0)

Uwagi:

3 sem PPW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)