Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok fakultatywny C - Erudyta [W6-PP-SM-ERUD] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Blok fakultatywny C - Erudyta [W6-PP-SM-ERUD]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala B3.14
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Śleziński
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Acland A.F., Doskonałe umiejętności interpersonalne. Wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem, Poznań: Rebis, 2000.

- Adamus K.L., Komunikacja w grupach, warszawa; PWN, 2008.

- Allhoff D., Retoryka i komunikacja, Kraków: WAM, 2008.

- Barnes B., Wywieranie wpływu: ćwiczenia, Poznań: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 2005.

- Budzyński M., Cziekierda P., (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Wrocław 2009.

- Kaczorowska B., Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 2007.

- Dobrowolski J., Tutor i uczeń w nauczaniu, Warszawa: Centraln Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006.

- Hargrove R., Mistrzowski coaching, Kraków: Oficyna Ekoniomiczna, 2006.

- Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk: GWP, 2008.

- Parsloe E., Coaching i mentoring, Kraków: Wplters Kluwer Business, 2008.

- Pełczyński Z., Tutoring wart zachodu, Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 2000.

- Śleziński K., Tutoring jako powracający model kształcenia młodzieży, Warszaw: Biuletyn OF, 2013.

Literatura uzupełniająca:

- Bennewicz M., Coaching, czyli restauracja osobowości, Warszawa: Gruner and Jahr Polska, 2008.

- Bllom A., Umysł zamknięty, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 1997.

- Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa: Pax, 1995.

- Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne, Kraków: Uniwersytet Jagielloń

Zakres tematów:

Ćwiczenia na studia stacjonarnych będą realizowane wokół zagadnień składających się na temat wiodący: Erudyta - opanowanie i udoskonalania kompetencji argumentacyjnych w mówieniu i pisaniu

Tematy szczegółowe:

Zapoznanie słuchaczy z zakresem stosowania kształcenia erudycyjnegona poszczególnych poziomach edukacyjnych. W jakim zakresie erudyta może być wsparciem dla wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Zapoznanie z metodami kształcenia erudycyjnego odwołującymi się do relacji mistrz-uczeń w dotychczasowych systemach pedagogicznych

Ustalenie korzyści kształcenia erudycyjnego

Zapoznanie z ogólnymi założeniami pedagogiczno-filozoficznymi kształcenia opartego na relacji mistrz-uczeń

Ukazanie zasadności wprowadzania nauczania erudycyjnego do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukazanie postawy erudyty jako wartościowej i dostosowanej do współczesnych wymogów edukacyjnych strategii kształcenia dzieci i młodzieży

Wskazanie niezbędnych kompetencji i umiejętności nauczyciela-wychowawcy dla efektywnego przebiegu kształcenia

Umiejętność pracy z dzieckiem ze względu na jego słabe i mocne strony

Określenie dyrektyw pedagogicznych kierowanych pod adresem nauczyciela-tutora, pragnącego rozwijać zainteresowania dziecięce oraz stwarzać warunki do rozwijania zainteresowań wychowanka.

Metody dydaktyczne:

- pogadanka

- dyskusja

- praca z tekstem

- metoda przypadków

- wygłaszanie mowy

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę z opanowanych zasad kształcenia erudycyjnego oraz wygłoszenie mowy z wykorzystaniem zasad retoryki

Uwagi:

4 sem. PPW

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)