Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje komunikacyjne w drugim wybranym języku obcym 1 (język niemiecki) [W1-S1LS-KKN1] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia 3, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kompetencje komunikacyjne w drugim wybranym języku obcym 1 (język niemiecki) [W1-S1LS-KKN1]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia 3 [C3], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 3.48
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marzena Będkowska-Obłąk
Literatura:

literatura podstawowa:

Buscha, A; Szita, Sz. (2023): Spektrum Deutsch A1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Schubertverlag

Sander, I. et al. (2016): DaF kompakt A1-B1. Kursbuch und Übungsbuch. Klettverlag

literatura uzupełniająca:

https://www.lernhelfer.de

aktualne zasoby internetowe – teksty na platformach, stronach www. Z obszarów treści tematycznych

Zakres tematów:

kompetencje komunikacyjne – rozumienie

Celem zajęć jest rozwój sprawności rozumienia tekstu czytanego i ze słuchu w zakresie obszarów tematycznych i sytuacji komunikacyjnych związanych z życiem codziennym na poziomie podstawowym, tj. studiujący potrafią zrozumieć codzienne wypowiedzi mające na celu zaspokojenie prostych, konkretnych potrzeb.

1. krąg tematyczny: człowiek i inni

(osoba - wygląd, cechy charakterystyczne, członkowie rodziny, zwierzęta domowe)

sytuacje komunikacyjne:

1. Hallo und guten Tag! Freut mich!

2. Bürokratie

3. Zu Person

4. Beruf und Familie

praca z tekstem:

- w zakresie rozumienia ze słuchu: dialog, opis postaci, prezentacja

- w zakresie czytania ze zrozumieniem: prezentacja, formularz osobowy, opis,

akty mowy:

nawiązywanie kontaktu, powitanie, opisywanie, charakteryzowanie, przedstawianie, proszenie o informacje, odpowiadanie, zadawanie pytań

2. krąg tematyczny: człowiek i jego dzień powszedni

(czynności, spotkania, podróże, środowisko - miejsca, jedzenie, praca, życie)

sytuacje komunikacyjne:

1. Termine

2. In der Stadt

3. Alltag - von morgens bis abends

4. Essen und Trinken

5. Wohnen - Endlich ein Zimmer!

6. Dienstleistungen: Im Waschsalon

praca z tekstem:

- w zakresie rozumienia ze słuchu: komunikat - z głośnika, telefoniczny, radiowy (pogoda, ruch drogowy itp.), instrukcja, rozmowa

- w zakresie czytania ze zrozumieniem: wpis, proste i krótkie ogłoszenie, prosta broszura informacyjna (ze zdjęciami), ulotka reklamowa, katalog, plakat (ze zdjęciami), znaki i etykiety (produktów), krótka instrukcja, wiadomości i notatki, krótkie listy, faksy, e-maile i kartki pocztowe, zestawienia tabelaryczne (np. rozkłady jazdy, harmonogramy pracy, menu, spisy treści)

akty mowy:

nazywanie czynności, rzeczy, wyrażanie aprobaty, opisywanie, charakteryzowanie, przedstawianie, opowiadanie, uzyskiwanie informacji, odpowiadanie, zapraszanie.

Metody dydaktyczne:

metody programowe:

- praca z podręcznikiem

- praca z innym narzędziem dydaktycznym

metody problemowe:

- dyskusja, debata

metody aktywizujące:

- gry dydaktyczne

- ćwiczenia receptywne, produktywne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie ustalona jako wartość arytmetyczna na podstawie wyników - 3 śródsemestralnych pisemnych prac/testów cząstkowych, mających na celu weryfikację założonych efektów uczenia się, tj. rozumienia oraz tworzenia poprawnych i zrozumiałych prostych wypowiedzi ustnych i pisemne w języku niemieckim na typowe tematy obejmujące sferę życia codziennego oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy do formułowania i rozwiązywania typowych problemów w komunikacji stosownie do specyfiki języka niemieckiego.

skala ocen:

65-71%: dostateczny

72-78% dostateczny plus

79-86% dobry

87-93% dobry plus

94-100% bardzo dobry

Nieobecność w terminie testu sprawdzającego, która nie została poparta zwolnieniem lekarskim skutkuje oceną 2,0. Każda ocena 2,0 musi być poprawiona na ocenę pozytywną. W przypadku uzyskania oceny cząstkowej 2,0 studiującym przysługuje możliwość jej poprawy (2 krotnie w ciągu trwania semestru) w trakcie trwania konsultacji względnie innym wyznaczonym terminie.

Uwagi:

DE1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)