Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej [W1-HS-S1-HISNPW] semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej [W1-HS-S1-HISNPW]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:15 - 18:45
sala 28
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Aneta Borowik
Literatura:

Literatura podstawowa

Gryglewicz T., Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914, Kraków 1992

Hofstätter H., Symbolizm, Warszawa 1980

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1972

Kępiński Z., Impresjonizm, (kilka wydań)

Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980

Krakowski P., Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX, Kraków 1979 (PHS, XV)

Nochlin L., Realizm, Warszawa 1974

Poprzęcka A. M., Akademizm, wyd. 3, Warszawa 1989

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. III, Warszawa 1988

Porębski M., Kubizm, Warszawa 1966 (pierwsze wydanie)

Tschudi-Madsen S., Art Nouveau, Warszawa 1977

Starzyński J., Romantyzm i narodziny nowoczesności, Warszawa 1972

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001 (odpowiednie rozdziały)

Literatura uzupełniająca

Danielewicz I., Akademizm europejski w XIX wieku, [w] Akademizm w XIX wieku. Muzeum Narodowe, Warszawa 1998, s. 9-21

Hitchcock H.R., Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (PHA), Harmondsworth 1958

Honour H., Romanticism, London 1981

Kalnein W. , Levey M., Art and Architecture of the Eighteenth Century in France (PHA), 1973

Kępiński Z., Impresjoniści u źródeł swych obrazów, Wrocław 1976

Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały sesji SHS, Warszawa 1994

Middleton R., Watkin D., Neoclassical and 19th-Century Architecture, t. I-II, London 1987

Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994

Mole W., Sztuka rosyjska, Wrocław-Kraków 1955 (odpowiednie rozdziały)

Propyläen Kunstgeschichte - odpowiednie tomy

Rosenblum R. i Janson H.W., Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture, London 1984 (lub wydanie amerykańskie pod podobnym tytułem)

Starzyński J., O romantycznej syntezie sztuk, Warszawa 1965

Summerson J., The Classical Language of Architecture, London 1980 (rozdz. 5-6)

Wallis M., Secesja, wyd. 3, Warszawa 1987

Zakres tematów:

Prezentacja i charakterystyka wybranych zagadnień sztuki nowoczesnej powszechnej (malarstwa, rzeźby, architektury, rzemiosła artystycznego) na przestrzeni wieków od 2. poł. XVIII wieku do 1914 r. Społeczno-polityczno-religijne konteksty funkcjonowania sztuki nowoczesnej.

Nurt architektury inżynieryjnej w XIX w.

Neoklasycyzm XVIII w. we Francji, Anglii, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych.

Malarstwo angielskie 2 poł. XVIII w.

Historyzm XIX wieku.

Sztuka secesji.

Romantyzm w sztukach plastycznych.

Symbolizm.

Akademizm i realizm.

Impresjonizm i postimpresjonizm.

Pierwsze kierunki sztuki modernistycznej: kubizm, fowizm, futuryzm, ekspresjonizm, początki sztuki abstrakcyjnej; Rzeźba neoklasyczna i nowoczesna oraz jej wybrani reprezentanci.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki ilustrowany prezentacjami multimedialnymi. Omawianie wybranych zagadnień z zakresu sztuki nowoczesnej powszechnej. Praca własna studenta w wymiarze 15 godzin ze wskazaną literaturą przedmiotu, obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu wskazanych zagadnień oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny sprawdzający stopień przyswojenia materiału przewidzianego programem.

Kryteria oceniania:

5,0 - efekty pracy studenta nie budzą zastrzeżeń

4,5 - efekty pracy studenta budzą niewielkie zastrzeżenia

4,0 - efekty pracy studenta wymagają częściowych zmian

3,5 - efekty pracy studenta wymagają istotnych zmian

3,0 - efekty pracy studenta wymagają zasadniczych zmian

2,0 - brak zauważalnych postępów w pracy studenta

Uwagi:

4 semestr HISTORIA SZTUKI stacjonarne 2 stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)