Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej [W1-HS-S1-HISNPW] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej [W1-HS-S1-HISNPW]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 19:00 - 20:30
sala 28
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Borowik
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Mrozek J.A., Architektura rewolucji przemysłowej [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001 [wybrane rozdziały].

Baraniewski W., Historyzm w architekturze XIX wieku [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Mrozek J.A., Architektura klasycyzmu w: „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Poprzęcka M., Malarstwo angielskie od Gainsborough do Turnera [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Krakowski P., Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” 1979, z. 15.

Tschudi-Madsen S., Art Nouveau, Warszawa 1977.

Lewicka-Morawska A., Romantycy niemieccy [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Lewicka-Morawska A., Spór Ingres-Delacroix [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Poprzęcka M., Francisco Goya [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Poprzęcka M., Akademizm [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Poprzęcka M., Wokół Courbeta [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994. Nowakowska-Sito K., Symboliści [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994.

Poprzęcka M., Manet i impresjoniści [w:] „Sztuka świata”, t. 8, Warszawa 1994. Poprzęcka M., Po impresjonizmie – ku nowej sztuce [w:] „Sztuka świata”, t. 9, Warszawa 1996.

Fowizm, ekspresjonizm i początki malarstwa abstrakcyjnego [w:] „Sztuka świata”, t. 9, Warszawa 1996.

Szubert P., Picasso i kubiści [w:] „Sztuka świata”, t. 9, Warszawa 1996.

Szubert P., Futuryzm [w:] „Sztuka świata”, t. 9, Warszawa 1996.

Szubert P., Dadaizm. Duchamp i Schwitters [w:] „Sztuka świata”, t. 9, Warszawa 1996.

Szubert P., Rzeźba XIX wieku [w:] Sztuka świata, t. 8, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

Kotula A., Krakowski P., Malarstwo, rzeźba, architektura. Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej, Warszawa 1978.

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2011 (również starsze wydania).

Bałus W., Zjawisko historyzmu w architekturze wieku XIX. Próba opisu, "Dzieła i Interpretacje" 1995, s. 69-80.

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972.

Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1972.

Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1982.

Kotula A, Krakowski P., Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa różne lata wydania.

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980.

Kowalczykowa A., Pejzaż romantyczny, Kraków 1982.

Nochlin N., Realizm, Warszawa 1974.

Poprzęcka M, Akademizm, Warszawa 1989.

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. III, Warszawa 1988.

Zakres tematów:

Prezentacja i charakterystyka wybranych zagadnień sztuki nowoczesnej powszechnej (malarstwa, rzeźby, architektury, rzemiosła artystycznego) na przestrzeni wieków od 2. poł. XVIII wieku do 1914 r. Społeczno-polityczno-religijne konteksty funkcjonowania sztuki nowoczesnej.

Nurt architektury inżynieryjnej w XIX w.

Neoklasycyzm XVIII w. we Francji, Anglii, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych.

Malarstwo angielskie 2 poł. XVIII w.

Historyzm XIX wieku.

Sztuka secesji.

Romantyzm w sztukach plastycznych.

Symbolizm.

Akademizm i realizm.

Impresjonizm i postimpresjonizm.

Pierwsze kierunki sztuki modernistycznej: kubizm, fowizm, futuryzm, ekspresjonizm, początki sztuki abstrakcyjnej; Rzeźba neoklasyczna i nowoczesna oraz jej wybrani reprezentanci.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne, ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, prowadzone w formie dyskusji. Praca własna studenta w wymiarze 15 godzin. Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu, obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu wskazanych zagadnień oraz lekturę wybranych tekstów poszerzających wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta na podstawie obecności i jego zaangażowania podczas zajęć: udzielanie odpowiedzi na zadane pytania i podejmowanie udziału

w dyskusjach. Brana będzie pod uwagę przy ocenie umiejętność swobodnej ustnej wypowiedzi, zdolność do integrowania nabytej wiedzy, osadzania jej w szerszym kontekście historycznym i kulturowym, budowania konstruktywnej krytyki.

W przypadku niewielkiej lub braku aktywności test sprawdzający stopień opanowana treści programowych.

Uwagi:

4 semestr HISTORIA SZTUKI stacjonarne 2 stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)