Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Sztuka modernistyczna zagraniczna – artystyczne eksploracje [W1-HS-S1-WM24] semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wykład monograficzny: Sztuka modernistyczna zagraniczna – artystyczne eksploracje [W1-HS-S1-WM24]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 19:00 - 20:30
sala 28
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karolina Tomczak
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1981

2. B. Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu: odkrycia sztuki, Warszawa 1989

3. P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1985

4. Sztuka świata, t. VIII, red. A. Lewicka-Morawska, Warszawa 2000

5. Sztuka świata, t. IX, red. W. Włodarczyk, Warszawa 1996

6. Sztuka świata, t. X, red. W. Włodarczyk, Warszawa 1996

7. A. Wojciechowski, Droga do współczesności. Malarstwo europejskie 2 połowy XIX wieku, Warszawa 1968.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

9. W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1998

10. K. Piwocki, M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, Warszawa 1985

11. Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1984

12. W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1972

13. H. Hofstatter, Symbolizm, Warszawa 1980

14. S. Tschudi Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1977

15. M. Wallis, Secesja, Warszawa 1967

16. M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

17. J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976

18. Ch. Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1978

19. H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1983

20. K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985

21. A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

22. P. Overy, De Stijl, Warszawa 1979

23. G. Naylor, Bauhaus, Warszawa 1977

24. A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979

25. N. Pevsner, Pionierzy współczesności, Warszawa 1979

26. A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1980

27. T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa 1980

28. G. Dziamski, Awangarda po awangardzie: od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1995.

Słowniki i encyklopedie (do wyboru)

29. J. Serullaz, Encyklopedia impresjonizmu, Warszawa 1991

30. J. Cassou, Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 1992

31. L. Richard, Encyklopedia ekspresjonizmu, Warszawa 1996

32. K. Janicka, Encyklopedia surrealizmu, Warszawa 1993

33. Słownik sztuki XX wieku, red. Gérard Durozoi, Warszawa 1998

34. T. Rudomino, Mały Leksykon Sztuki Współczesnej. Od Abstrakcji amerykańskiej do Postmodernizmu, Warszawa 1990.

Zakres tematów:

TEMATYKA: sztuka modernistyczna zagraniczna i jej artystyczne eksploracje.

Eksploracje zagranicznej sztuki nowoczesnej

Modernizm – scharakteryzowanie.

1. Neoimpresjonizm: Georges Seurat, Paul Signac.

2. Postimpresjonizm: Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cezanne.

3. Symbolizm: literacki, syntetyczny i ekspresyjny.

4. Secesja zagraniczna: rzeźba, malarstwo i architektura.

5. Początki abstrakcji, m.in. Wassily Kandinsky, Kazimierz Malewicz, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Eksploracje zagranicznej awangardy historycznej (istniejącej w ramach modernizmu)

Awangarda – scharakteryzowanie.

6. Ekspresjonizm: Der Blau Reiter i Die Brucke.

7. Fowizm, m.in. Henri Matisse, Grupa z Hawru i Grupa z Chatou.

8. Kubizm: Pablo Picasso i Georges Braque, rzeźba kubistyczna.

Kubizm orficzny.

9. Futuryzm, m.in. Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla.

10. Konstruktywizm rosyjski: produktywizm i sztuka czysta.

11. De Stijl: neoplastycyzm, elementaryzm.

Bauhaus i architektura funkcjonalizmu.

12. Dadaizm, m.in. ready-made, fotogram, Merzbild.

13. Surrealizm: malarstwo metafizyczne; frotaż i powieści-kolaże, surrealizm paranoiczny.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia wykładu (30 h)

- Wykład monograficzny, ukierunkowane komentarz teoretyczno-historyczny i analiza stylistyczna.

- Prezentacja multimedialna z poszerzonym materiałem ikonograficznym.

- Opis, objaśnienie/wyjaśnienie. Obserwacja.

Praca własna studenta (60 h)

- Indywidualna praca z tekstem, autoedukacja.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność (frekwencja).

2. Czynny udział w zajęciach.

„Student regularnie uczęszcza na zajęcia i czynnie bierze udział w omawianiu najważniejszych zagadnień wykładu” [za kartą kierunku].

Uwagi:

4 semestr HISTORIA SZTUKI stacjonarne 1 stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)