Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 06-PE144WZ
semestr letni 2008/2009
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 06-PE144WZ
Zajęcia semestr letni 2008/2009 (2008/2009L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Danuta Krzywoń
Literatura:

1.Bokus B. (1979) Niedyrektywna terapia zabawowa. Koncepcja V. Axline. „Psychologia Wychowawcza” nr 5.

2.Cytowska B. Winczura B. i Stawarski „Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju”. Impuls Kraków 2008.

3. Danielewicz T., Koźmińska A., Magnuska J. (1981) Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych. Warszawa.

4. Hannaford C. (1998) Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Warszawa.

5. Kaja B. (1995) Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz.

6. Klöppel R., Vliex S. (1995) Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa.

7. Konieczna E., (2003) Areterapia. Kraków.

8. Skorek E., (2004) Terapia pedagogiczna. Kraków.

9. Stadnicka J. (1998) Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa

10. Styczek I. (1982) Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Warszawa.

11. Szafraniec G. (2000) Techniki niewerbalne w terapii dzieci. W: Wspomaganie rozwoju. Psychokorekcja. Psychostymulacja. t. III, red. B. Kaja, WSP Bydgoszcz.

12. Włodek-Chronowska J. red. (1991) Terapia pedagogiczna. Kraków.

„Rozwój niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty” aut.: Grażyna Banaszak

13. „Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego” pod redakcją Ludwiki Sadowskiej

14. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura.

15. Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk 2002

16. Borkowska M., Wagh K., Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa 2010

17. Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców. Warszawa 2011

18. Dryżałowska G., Pokochaj mnie mamo. Warszawa 2008

Zakres tematów:

1. Metoda leczniczo-pedagogiczna J. Magnuskiej, T. Danielewicz, Koźmińskiej.

2. Komunikacja alternatywna AAC - Magdaleny Grycman.

3. Terapia słuchowa Metodą Tomatisa ( stymulacja audio psycho-lingwistyczna)

4. Metoda J, Stadnickiej: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową.

5. Metody wspomagania rozwoju. Niedyrektywna terapia zabawowa „Play Therapy” Virginii Axline.

6. Metoda F. Affolter – świadomość celowości i skuteczności działania dłoni.

7. Program Rozwijający Percepcję Wzrokową „Wzory i obrazki” Marianny

8. Frostig i Davida Horne'a.

9. Metoda kolorowej ortografii L.Furmagi –pamięciowo-wzrokowy sposób uczenia się ortografii przez połączenie ortografów ze stałymi kolorami.

10. Metoda KLANZY-Z. Zaorskiej.

11. System percepcyjno-motoryczny N. Kepharta.

12. Program kształtowania świadomości fonologicznej A. Maurer.

13. Program aktywności M.Ch. Knillów.

14. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci E. Gruszczyk Kolczyńska i E. Zielińska.

15. Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji

16. Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego Peto

17. Metoda NDT-Bobath w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.

18. Edukacja przez ruch D. Dziamskiej.

19. Techniki plastyczne - w terapii. Metoda malowania 10 palcami R.F.Shaw.

20. Aktywna relaksacyja M. Martenota i Ch. Saito w adaptacji Sam’ego Boskiego.

21. Techniki relaksacyjne Jacobsona, H. Wintreberta i J. Schultza, A. Polender i J. Markiewicz.

22. Techniki parateatralne – drama, techniki zamiany ról, teatrzyk palcowy, kukiełkowy i wyboru.

Metody dydaktyczne:

wykład- Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

ćwiczenia - Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy, metoda analizy indywidualnych przypadków, metoda praktycznego działania

Metody i kryteria oceniania:

Moduł ma na celu przygotowanie studenta do pracy z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju (okres od urodzenia do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego albo do ustąpienia niepokojących objawów). Student zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące doboru adekwatnych narzędzi diagnostycznych i umiejętność interpretacji wyników diagnozy psychopedagogicznej. Celem zajęć jest również rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie trafnego doboru metod terapii psychopedagogicznej skierowanej do najmłodszych dzieci. Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka. Efekty kształcenia przypisane do tego modułu zostaną osiągnięte w ramach wykładów, ćwiczeń oraz pracy własnej studenta.

Uwagi:

grupa dla studentów etapu 06-OBPEZME06

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.