Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska 01-377DM
Reguły punktacji przedmiotu

01-DUMOS07 - Ochrona środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne drugiego stopnia (2007/2008)
01-DUOSBP05 - Biologiczne podstawy ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DUOSBP06 - Biologiczne podstawy ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2006/2007)
01-DUOSFC05 - Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DUOSFC06 - Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2006/2007)
01-DUOSGE05 - Geoekologia - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DUOSGE06 - Geoekologia - stacjonarne drugiego stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-DUMOS07
Ochrona środowiska /międzywydziałowe/ - stacjonarne drugiego stopnia (2007/2008)
01-DUOSBP05
Biologiczne podstawy ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DUOSBP06
Biologiczne podstawy ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2006/2007)
01-DUOSFC05
Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DUOSFC06
Fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska - stacjonarne drugiego stopnia (2006/2007)
01-DUOSGE05
Geoekologia - stacjonarne drugiego stopnia (2005/2006)
01-DUOSGE06
Geoekologia - stacjonarne drugiego stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(1974/1975 - 2007/2008L)
8
(2008/2009Z - ...)
5
(1974/1975 - ...)
5
(1974/1975 - ...)
5
(1974/1975 - ...)
5
(1974/1975 - ...)
5
(1974/1975 - ...)
5
(1974/1975 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)