Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy biotechnologii mikroorganizmów 01-BT-RO-S2-2BT-55
Reguły punktacji przedmiotu

01-S2BT12 - Biotechnologia - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-S2BT12
Biotechnologia - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
4
(2017/2018L - ...)
5
(2013/2014L - 2016/2017L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)