Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki 01-BT-S1-1BT-46
Reguły punktacji przedmiotu

01-S1BT12 - Biotechnologia - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
01-S1BT12
Biotechnologia - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
2
(2016/2017L - ...)
3
(2015/2016L - 2015/2016L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)