Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do interpretacji tekstu literackiego 02-FP-S1-WITL
Reguły punktacji przedmiotu

02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
ECTS
ECTS
3
(2012/2013Z - 2013/2014L)
3
(2014/2015Z - ...)
3
(2012/2013Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)