Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy poetyki 02-FP3DPP
Reguły punktacji przedmiotu

02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2009/2010Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)