Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury II 02-FP3DTL.2
Reguły punktacji przedmiotu

02-DZFLP07 - Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02R-DZFP06 - Filologia polska /Rybnik/ - stacjonarne I stopnia (2006/2007)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
02-DZFLP07
Filologia polska - stacjonarne I stopnia/ (2007/2008)
02R-DZFP06
Filologia polska /Rybnik/ - stacjonarne I stopnia (2006/2007)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2009/2010 - ...)
5
(2013/2014L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)