Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (III i IV ETAP EDUKACYJNY) 0301-MT-N2-12-PPPEB
Reguły punktacji przedmiotu

03-N2MT12 - Matematyka - niestacjonarne II stopnia
03-ZUMT07 - Matematyka - niestacjonarne II stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-N2MT12
Matematyka - niestacjonarne II stopnia
03-ZUMT07
Matematyka - niestacjonarne II stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012/2013Z - ...)
2
(2012/2013Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)